Profession sprængningsekspert

Sprængningseksperter udformer boreplaner og bestemmer den mængde sprængstoffer, der er brug for. De organiserer og overvåger kontrollerede sprængninger og indberetter og undersøger fejltændinger. De forvalter sprængstofmagasiner.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sprængstoffer

  Sprængstoffer, pyroteknik og sprængningsteknikker. Tilknyttede risici og lovkrav.

 • Geologi

  Fast jord, bjergarter, strukturer og processer, hvormed de ændres.

 • Kemi

  Stoffers sammensætning, struktur og egenskaber og processerne og transformationerne, de gennemgår, samt brugen af forskellige kemikalier og deres interaktion, produktionsteknikker, risikofaktorer og bortskaffelsesmetoder.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Geologiske faktorers indvirkning på minedrift

  Være opmærksom på indvirkningen af geologiske faktorer, såsom forkastninger og klippebevægelser, på mineaktiviteter.

Færdigheder

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Afgøre den krævede mængde sprængstoffer

  Beregne den nøjagtige mængde sprængstoffer, der er brug for, baseret på mængden af materialer, der skal fjernes, budgetmæssige begrænsninger og støjproblemer.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

 • Udstede boreinstrukser

  Udarbejde ladningshuller til boring og udstede instrukser forud for og under boring.

 • Rapportere fejltændinger

  Indberette fejltændinger til relevante parter som f.eks. mineskiftkoordinator, personale inden for juridisk inspektion og sprængstofproducenten.

 • Opstille sekvenser for eksplosioner

  Tidsindstille bestemte sekvenser/mønstre for eksplosioner.

 • Undersøge muligt sprængningsområde

  Foretage grundige undersøgelser af sprængningsområder, bestemme den korrekte mængde nødvendigt sprængstof, sikre overholdelse af sikkerhedsregler.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identificere stærke og svage sider ved forskellige abstrakte, rationelle koncepter som f.eks. spørgsmål, holdninger og tilgange til en specifik problematisk situation med henblik på at finde løsninger og alternative metoder til at tackle situationen.

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

 • Administrere sprængstoffer i overensstemmelse med loven

  Administrere sprængstoffer i overensstemmelse med lovgivningen om sprængstoffer, herunder sporing og kontrol af magasinet.

 • Rapportere sprængningsresultater

  Rapportere, om eksplosionen var vellykket eller ej, efter undersøgelse af sprængningsområdet. Angive alle relevante resultater af undersøgelsen.

Source: Sisyphus ODB