Profession sprogskolelærer

Sprogskolelærere uddanner ikke-aldersspecifikke elever i et sprog, der ikke er deres modersmål, på en specialskole uden fast uddannelsesniveau. Modsat sproglærere på sekundærtrinnet eller på højere læreanstalter fokuserer de mindre på sprogundervisningens akademiske aspekter end på den teori og praksis, der vil være mest nyttig for deres elever i den virkelige verden, da de fleste vælger at modtage undervisning i erhvervs- eller immigrationsregi eller i deres fritid. De tilrettelægger deres undervisning ud fra en række pædagogiske materialer, arbejder interaktivt med gruppen og vurderer og evaluerer elevernes individuelle fremskridt ved hjælp af opgaver og eksamener, idet de lægger vægt på aktive sprogkundskaber, såsom at kunne skrive og tale.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Læringsmål

  Mål, der er fastlagt i læseplanerne, og de fastlagte læringsresultater.

 • Indlæringsvanskeligheder

  De indlæringsvanskeligheder, som visse elever har i en akademisk kontekst, især særlige indlæringsvanskeligheder, f.eks. dysleksi, dyskalkuli og nedsat koncentrationsevne.

 • Vurderingsprocesser

  Forskellige evalueringsteknikker, teorier og værktøjer, der anvendes ved vurdering af studerende, deltagere i et program og ansatte. Forskellige vurderingsstrategier, såsom indledende, udviklende, opsummerende og selvevalueringer, anvendes til forskellige formål.

 • Sprogundervisningsmetoder

  De teknikker, der anvendes til at undervise studerende i fremmedsprog, som f.eks. lydsprog, kommunikativ sprogundervisning (CLT) og fordybninger.

Færdigheder

 • Benytte pædagogiske strategier for at fremme kreativt engagement

  Kommunikere til andre om at udtænke og fremme kreative processer gennem anvendelse af en række opgaver og aktiviteter, der passer til målgruppen.

 • Assistere eleverne i deres læring

  Støtte og vejlede eleverne i deres arbejde, give eleverne praktisk støtte og opmuntring.

 • Supervisere sprogundervisning

  Udføre aktiv fremmedsprogsundervisning med fokus på at tale og evaluere elevernes fremskridt med hensyn til udtale, ordforråd og grammatik gennem mundtlige prøver og opgaver.

 • Samarbejde med støttepersonale

  Kommunikere med uddannelsesforvaltningen som f.eks. skolens rektor og bestyrelsesmedlemmer og med uddannelsesstøttegruppen som f.eks. undervisningsassistenten, skolevejlederen eller den akademiske rådgiver om spørgsmål vedrørende de studerendes trivsel.

 • Observere den studerendes fremskridt

  Følge op på elevers læringsfremskridt og vurdere deres resultater og behov.

 • Vurdere elever

  Evaluere elevers (akademiske) fremskridt, resultater, viden og færdigheder gennem opgaver, prøver og eksamener. Diagnosticere deres behov og følge deres fremskridt, styrker og svagheder. Formulere en opsummerende oversigt over de mål, som eleven har nået.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Tilskynde elever til at anerkende deres resultater

  Tilskynde elever til at vurdere deres egne resultater og handlinger for at fremme deres selvtillid og udvikling.

 • Håndtere klasseværelseundervisning

  Bevare disciplinen og inddrage de studerende i undervisningen.

 • Anvende tværkulturelle undervisningsprincipper

  Sikre, at indhold, metoder, materialer og almen læringserfaring er inkluderende for alle studerende og tager hensyn til de lærendes forventninger og erfaringer fra forskellige kulturelle baggrunde. Undersøge individuelle og sociale stereotyper og udvikle tværkulturelle undervisningsstrategier.

 • Tilpasse undervisning til elevernes niveau

  Identificere de studerendes kampe og succeser. Udvælge undervisnings- og læringsstrategier, der understøtter elevernes individuelle læringsbehov og mål.

 • Håndtere forholdet til elever

  Forvalte relationerne blandt eleverne og mellem eleverne og underviser. Fungere som myndighed og skabe et klima præget af tillid og stabilitet.

 • Levere undervisningsmaterialer til lektion

  Sikre, at de nødvendige materialer til undervisning i en klasse, såsom visuelle hjælpemidler, forberedes, ajourføres og fremlægges i instruktionslokalet.

 • Forberede lektionsindhold

  Forberede indhold, der skal undervises i klassen i overensstemmelse med læseplansmålene ved at udarbejde øvelser, finde frem til opdaterede eksempler osv.

 • Give konstruktiv feedback

  Give begrundet feedback gennem både kritik og ros på en respektfuld, klar og konsekvent måde. Fremhæve resultater såvel som fejl og udvikle metoder til formativ vurdering med henblik på at evaluere arbejdet.

 • Vurdere studerendes standpunkt

  Evaluere de studerendes standpunkt, herunder akademisk fremskridt, resultater, viden på området og færdigheder, gennem opgaver, test og eksamener.

 • Tage hensyn til den studerendes situation

  Tage hensyn til elevers personlige baggrund ved undervisning, udvisning af empati og respekt.

 • Give sprogundervisning

  Instruere elever i teori og praksis på et sprog. Anvende en bred vifte af undervisnings- og læringsteknikker til at fremme læse- og skrivefærdigheder samt evnen til at lytte og tale på et sprog.

 • Tilpasse undervisning til målgruppen

  Instruere eleverne på den mest hensigtsmæssige måde med hensyn til undervisning eller aldersgruppe, som f.eks. formel kontra uformel undervisning, og undervisning af ligesindede i modsætning til børn.

 • Overvåge udviklingen inden for fagområde

  Følge op på ny forskning, lovgivning og andre væsentlige ændringer, arbejdsmarkedsrelaterede eller på anden måde forekommende på specialiseringsområdet.

 • Vise eksempler i forbindelse med undervisningen

  Forelægge andre eksempler på din erfaring, færdigheder og kompetencer, der passer til det specifikke læringsindhold, for at hjælpe eleverne med at lære.

Source: Sisyphus ODB