Profession sprogteknolog

Sprogteknologer arbejder inden for computervidenskab og mere specifikt inden for taleprogsbehandling. De sigter mod at lukke oversættelseskløften mellem nøjagtige menneskelige oversættelser og maskinoversættelse. De analyserer tekster, sammenligner og kortlægger oversættelser og sikrer den sproglige kvalitet af oversættelser ved hjælp af programmering og kode.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Taleprogsbehandling

  Teknologier, der gør IKT-udstyr i stand til at forstå og interagere med brugerne gennem menneskeligt sprog.

 • Kunstig intelligens-principper

  Teorier, anvendte principper, arkitekturer og systemer inden for kunstig intelligens, herunder intelligente agenter, multiagentsystemer, ekspertsystemer, regelbaserede systemer, neurale netværk, ontologier og kognitionsteorier.

 • Moderne sprog

  Alle de menneskelige sprog, der stadig anvendes aktivt i dag.

 • Projektstyring

  Have et kendskab til projektstyring og de aktiviteter, der omfatter dette område. Have viden om de variabler, der indgår i projektstyringen, såsom tid, ressourcer, krav, frister og reaktion på uventede hændelser.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Datalingvistik

  Det computervidenskabelige fagområde, som vedrører studiet af modelleringen af naturlige sprog til computer- og programmeringssprog.

 • Algoritmeopgave

  Teknikker til at konvertere ustrukturerede beskrivelser af en proces til en trinvis sekvens af handlinger med et begrænset antal trin.

 • Maskinoversættelse

  Computerområdet, der forsker i brugen af software til oversættelse af tekst eller tale fra et sprog til et andet.

 • Algoritmer

  Uafhængige, trinvise aktiviteter, som foretager beregninger, databehandling og automatisk behandling, sædvanligvis for at løse problemer.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

Færdigheder

 • Fastsætte tekniske krav

  Specificere de tekniske egenskaber ved varer, materialer, metoder, processer, tjenester, systemer, software og funktioner ved at identificere og reagere på de særlige behov, der skal opfyldes i henhold til kundens behov.

 • Anvende statistiske analyseteknikker

  Anvende modeller (beskrivende eller inferential statistik) og teknikker (datamining eller maskinlæring) til statistisk analyse og IKT-værktøjer til analyse af data, konstatering af korrelationer og prognoser.

 • Udføre revision af IKT-koder

  Undersøgelse og systematisk gennemgang af en computerkildekode for at identificere fejl på alle udviklingsstadier og for at forbedre den generelle softwarekvalitet.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Følge kvalitetsstandarder for oversættelse

  Overholde vedtagne standarder, såsom den europæiske standard EN 15038 og ISO 17100 for at sikre, at kravene til udbydere af sprogtjenester opfyldes, og sikre ensartethed.

 • Udvikle exploit-koder

  Skabe og afprøve softwareudnyttelse i et kontrolleret miljø for at afdække og kontrollere systemfejl og sårbarheder.

 • Administrere anlægsprojekter

  Forvalte tekniske projektressourcer, budget, frister og menneskelige ressourcer, opstille tidsplaner samt eventuelle tekniske aktiviteter, der er relevante for projektet.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Fortolke tekniske krav

  Analysere, forstå og anvende de oplysninger, der gives om de tekniske betingelser.

 • Evaluere oversættelsesteknologier

  Anvende teknologier til oversættelse og fremsætte bemærkninger om deres anvendelse til bestemte formål.

Source: Sisyphus ODB