Profession stævningsmand

Stævningsmænd håndhæver kendelser såsom forvaltning af inddrivelse af skyldige beløb, beslaglæggelse af varer og salg af varer ved offentlige auktioner for at opnå det skyldige beløb. De sender også stævninger og arrestkendelser for at sikre fremmøde i retten eller til andre retslige procedurer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Gældsinddrivelsesteknikker

  De teknikker og principper, der anvendes til at inddrive forfalden gæld fra kunder.

 • Tilbagetagelse

  Procedurerne og lovgivningen vedrørende beslaglæggelsen af varer eller formuegoder, når en gæld ikke kan tilbagebetales.

 • Juridisk terminologi

  Særlige betegnelser og udtryk, der anvendes på det retlige område.

 • Procedurer for offentlige auktioner

  Bestemmelserne, der gælder for tilbagelevering og efterfølgende salg af varer ved offentlige auktioner, med henblik på at indkassere det beløb, som en person skylder i henhold til en retsafgørelse.

 • Civilret

  Retsregler og deres anvendelse i tvister mellem forskellige parter.

 • Retsundersøgelser

  Metoderne og procedurerne for forskning i juridiske spørgsmål, såsom forordningerne, og forskellige tilgange til analyser og indsamling af oplysninger samt viden om, hvordan forskningsmetoden kan tilpasses til et specifikt tilfælde for at indhente de krævede oplysninger.

Færdigheder

 • Opkræve skadeserstatning

  Opkræve beløb, som en part skylder en anden part eller staten som erstatning, som fastslået af en domstol.

 • Tilbagetage genstande

  Tilbagekræve eller kræve besiddelse af varer for at kompensere for en gæld, som en skyldner ikke er i stand til at tilbagebetale, f.eks. finansiel gæld eller pengegæld i henhold til en domstolsafgørelse.

 • Sikre håndhævelse af domme

  Ved at kontakte de involverede parter og ved at overvåge og håndtere fremskridt og dokumentation af opfølgning sikre, at retskendelser følges som udstedt, såsom sikring af betaling af bøder, beslaglæggelse eller tilbagesendelse af varer, og at lovovertrædere tilbageholdes i den passende facilitet.

 • Udvælge genstande til auktion

  Forske i og udvælge produkter, der skal bortauktioneres.

 • Kompilere juridiske dokumenter

  Kompilere og indsamle juridiske dokumenter fra en specifik sag med henblik på at støtte en undersøgelse eller i forbindelse med et søgsmål på en måde, der er i overensstemmelse med lovgivningen, og sikre, at fortegnelser vedligeholdes korrekt.

 • Udsende indkaldelser

  Udsende indkaldelser til retsmøder eller andre retssager, såsom forhandlinger og undersøgelsesprocedurer, til de involverede parter og sikre, at de modtager indkaldelsen og underrettes fuldt ud om procedurerne, og for at sikre et positivt svar.

Source: Sisyphus ODB