Profession stenbrudstekniker

Stenbrudsteknikere analyserer, hvilke ekstraktionsmetoder, f.eks. udgravning, boring og sprængning, der bedst egner sig til at udvinde råstoffer fra jorden. De udarbejder planer, inden et nyt stenbrud åbnes, og vurderer, om stenbruddet er rentabelt. Stenbrudsteknikere styrer de daglige aktiviteter i et stenbrud, udarbejder og fører statusrapporter, superviserer personalet, sikrer sundhed og sikkerhed og vurderer et stenbruds miljøpåvirkning.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

 • Geologi

  Fast jord, bjergarter, strukturer og processer, hvormed de ændres.

 • Geologiske faktorers indvirkning på minedrift

  Være opmærksom på indvirkningen af geologiske faktorer, såsom forkastninger og klippebevægelser, på mineaktiviteter.

 • Lovgivning om minesikkerhed

  De love, administrative bestemmelser og adfærdskodekser, der er relevante for sikkerheden i forbindelse med minedrift.

 • Maskinteknik

  Disciplin, der anvender principper for fysik, ingeniørvidenskab og materialelære med henblik på at udforme, analysere, fremstille og vedligeholde mekaniske systemer.

 • Mineteknik

  Tekniske områder, der er relevante for minedrift. Principper, teknikker, procedurer og udstyr, der anvendes ved udvinding af mineraler.

Færdigheder

 • Indkøbe mekanisk udstyr

  Indkøbe egnet maskineri. Undersøge markedet for at finde de bedste maskiner, holde sig inden for budgetbegrænsninger og forhandle købet. Føre register.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

 • Skrive tekniske rapporter

  Udarbejde tekniske kunderapporter, der er forståelige for personer uden teknisk baggrund.

 • Rådgive om geologi med henblik på udvinding af mineraler

  Rådgive om geologiske faktorers indvirkning på udviklingen i mineralproduktionen. Tage højde for faktorer såsom omkostninger, sikkerhed og karakteristika ved aflejringer.

 • Udføre geologiske undersøgelser

  Udføre efterforskningsaktiviteter efter miner og marker med henblik på at analysere områdets egenskaber og finde frem til malm.

 • Rådgive om mineproduktion

  Rådgive om udarbejdelse af planer og rapporter om mineproduktion, anlæg, systemer og produktionsprocesser og produktionsprocesser for at vurdere den operationelle effektivitet.

 • Udarbejde tekniske rapporter

  Udarbejde tekniske rapporter, der beskriver resultaterne og processerne i den videnskabelige eller tekniske forskning, eller vurdere dets fremskridt. Disse rapporter hjælper forskere med at holde sig ajour med de seneste resultater.

 • Vedligeholde fortegnelser over minedrift

  Føre fortegnelser over mineproduktion og -udvikling, herunder maskiners ydeevne.

 • Rådgive om mineudvikling

  Yde rådgivning om udvikling og opførelse af miner, anlæg, systemer og produktionsrater med henblik på at vurdere den operationelle effektivitet.

Source: Sisyphus ODB