Profession steriltekniker

Sterilteknikere sikrer, at medicinsk udstyr dekontamineres i overensstemmelse med strenge hygiejnekrav. De adskiller og samler avanceret medicinsk udstyr med sterilisering, rengøring og ompakning af det til senere brug, under tilsyn, efter ordre fra læge eller andet kvalificeret sundhedspersonale.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Faglig dokumentation på sundhedsområdet

  De skriftlige standarder, der anvendes inden for sundhedssektoren med henblik på dokumentation af personers aktiviteter.

 • Infektionskontrol

  Spredningsvejene og metoderne til forebyggelse af spredning af almindelige og vigtige inficerende organismer samt de tilgængelige metoder til sterilisering og desinfektion af patogene organismer i forbindelse med forebyggelse af infektioner.

 • Kirurgisk asepsis

  Metode til at holde udstyr og overflader sterile for at forhindre infektioner under medicinsk behandling.

 • Klinisk mikrobiologi

  Klinisk mikrobiologi er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Steriliseringsteknikker

  De metoder og teknikker, der anvendes til at destruere eller fjerne mikroorganismer såsom vira og bakterier, der kan kontaminere medicinske instrumenter eller enhver form for materiale inden for sundhedsplejen.

 • Hygiejne i sundhedsmiljø

  De procedurer, der er forbundet med at opretholde et hygiejnisk miljø inden for rammerne af sundhedspleje, som f.eks. hospitaler og klinikker. Det kan spænde fra håndvask til rengøring og desinficering af brugt medicinsk udstyr og metoder til bekæmpelse af infektioner.

 • Mikroskopteknikker

  Teknikkerne, funktionerne og begrænsningerne ved mikroskopi til at visualisere objekter, der ikke kan ses med det blotte øje.

Færdigheder

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Opretholde gode standarder for personlig hygiejne

  Opretholde ulastelige personlige hygiejnestandarder og have en nydelig fremtoning.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

 • Betjene mikroskop

  Betjene et mikroskop, et instrument, der anvendes til at se genstande, der er for små for det blotte øje.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Sterilisere medicinsk udstyr

  Desinficere og rense alle medicinske apparater og alt medicinsk udstyr, der er indsamlet fra lokaler, sengeafdelinger og andre afdelinger på et hospital eller en klinik, og kontrollere for bakterier efter desinfektion ved hjælp af et mikroskop.

 • Bruge teknisk udstyr til sterilisering

  Arbejde med teknisk udstyr og maskineri såsom dampsterilisatorer til rengøring og desinficering af udstyr og anordninger.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Deltage i kontrol af medicinbeholdning

  Deltage i lagerkontrol og sikker opbevaring af materialer og genbestille forsyninger.

 • Ompakke medicinsk udstyr efter sterilisering

  Gensamle og emballere det nyligt steriliserede medicinske udstyr og anordninger, forsegle og mærke det korrekt til yderligere brug.

 • Lede infektionskontrol på afdelingen

  Gennemføre en række foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner, formulere og etablere sundheds- og sikkerhedsprocedurer og -politikker.

 • Følge skriftlige instrukser

  Følge skriftlige anvisninger for at udføre en opgave eller gennemføre en trinvis procedure.

Source: Sisyphus ODB