Profession strømforsyningsingeniør

Strømforsyningsingeniører designer og betjener faciliteter, der distribuerer strøm fra distributionsanlægget til forbrugerne. De undersøger metoder til optimering af eldistribution og sikrer, at forbrugernes behov opfyldes. De sikrer også overholdelse af sikkerhedsforskrifter ved at overvåge de automatiserede processer i anlæg og rette en arbejdsgang.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Elforbrug

  De forskellige faktorer, der indgår i beregningen og vurderingen af elforbruget i en bolig eller et anlæg, samt metoder, hvorpå elforbruget kan sænkes eller gøres mere effektivt.

 • Elektroteknik

  Forstå elektroteknik, et teknisk område, der beskæftiger sig med undersøgelse og anvendelse af elektricitet, elektronik og elektromagnetisme.

 • Energi

  Effekt i form af mekanisk, elektrisk, potentiel energi, varmeenergi eller anden energi fra kemiske eller fysiske ressourcer, der kan anvendes til at drive et fysisk system.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Sikkerhedsbestemmelser for elarbejde

  Overensstemmelse med sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikres i forbindelse med installation, drift og vedligeholdelse af bygninger og udstyr, der fungerer ved produktion, transmission og distribution af elektricitet, såsom passende sikkerhedsudstyr, håndteringsprocedurer for udstyr og forebyggende foranstaltninger.

 • Energimarked

  Tendenser og vigtige drivkræfter på markedet for handel med energi, metoder og praksis inden for energihandel samt identifikation af de vigtigste aktører i energisektoren.

 • Elektrisk udladning

  Kvaliteter og anvendelser af elektrisk udladning, herunder spænding og elektroder.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Kraftteknologi

  Underdisciplin indenfor energi- og elektroteknik, der specifikt vedrører produktionen, transmissionen, distributionen og anvendelsen af elektrisk energi ved hjælp af elektriske anordninger til motorer, generatorer og transformere, f.eks. veksel-og jævnstrømsadaptere.

Færdigheder

 • Sikre sikkerheden i forbindelse med elarbejde

  Overvåge og kontrollere operationer på et eltransmissions- og distributionssystem for at sikre, at større risici styres og forebygges, såsom risiko for elektrisk stød, skade på ejendom og udstyr og ustabil transmission eller distribution.

 • Kontrollere luftledninger

  Kontrollere de strukturer, der anvendes til transmission og distribution af elektrisk energi, som f.eks. ledere, tårne og master for at identificere skader og behov for reparationer, og sikre at der er udført rutinemæssig vedligeholdelse.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

 • Skifte elektricitetsdistributionssystemer

  Gennemgå procedurer, planer og databaser for at identificere og anbefale ændringer i eksisterende elektricitetsdistributionssystemer med henblik på at opfylde driftskrav og forskrifter.

 • Udvikle eldistributionsplan

  Udarbejde planer, der skitserer tidsplaner og ruter for distribution af elektrisk energi, under hensyntagen til den elektriske energis nuværende og potentielle fremtidige behov, idet det sikres, at forsyningen kan opfylde efterspørgslen, og at distributionen sker på en effektiv og sikker måde.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Vurdere økonomisk levedygtighed

  Revidere og analysere finansielle oplysninger og krav til projekter såsom deres vurdering af budgettet, forventet omsætning og risikovurdering til bestemmelse af fordele og omkostninger ved projektet. Vurdere, om aftalen eller projektet vil tilbagebetale investeringen, og om den potentielle gevinst er den finansielle risiko værd.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Foretage elektriske beregninger

  Fastlægge type, størrelse og antal elektriske udstyrsdele i et givet distributionsområde ved hjælp af komplekse elektriske beregninger. Der er tale om instrumenter som f.eks. transformere, strømafbrydere, afbrydere og lynafledere.

 • Sikre overholdelse af eldistributionsordning

  Overvåge driften af et elværk til distribution af elektricitet og distributionssystemer for elektricitet med henblik på at sikre, at distributionsmålene opfyldes, og at el-forsyningskravene opfyldes.

 • Supervisere aktiviteter i forbindelse med eldistribution

  Føre tilsyn med aktiviteter i et eldistributionsanlæg og driften af elektriske energiforsyningssystemer, f.eks. elledninger, for at sikre overholdelse af lovgivningen, effektiv drift, og at udstyret håndteres og vedligeholdes korrekt.

 • Finde frem til kundebehov

  Brug passende spørgsmål og aktiv lytning til at identificere kundernes forventninger, ønsker og krav alt efter produkt og tjenester.

 • Lede elektricitetstransmissionssystem

  Lede de systemer, der sikrer transmission af elektrisk energi fra elproduktionsanlæg til eldistributionsfaciliteter, gennem elledninger, sikre driftssikkerhed og overholdelse af regler og forskrifter.

 • Kontrollere underjordiske kabler

  Besigtige underjordiske strømkabler under installation eller reparation med henblik på at identificere fejl og vurdere omfanget af skader eller behov for reparation og sikre, at de installeres og vedligeholdes korrekt.

Source: Sisyphus ODB