Profession studiementor

Studiementorer bistår studerende med dårlige resultater både i og uden for klasseværelset med henblik på at øge deres akademiske chancer. De bistår studerende, der er stillet over for ugunstige omstændigheder, såsom indlæringsvanskeligheder, adfærdsproblemer og problemer med fremmøde, og hjælper også særligt begavede studerende, som er understimulerede. De kan også arbejde sammen med voksne studerende på voksenuddannelser. Studiementorer udarbejder planer og handlingsplaner sammen med de studerende for at planlægge de nødvendige mentoraktiviteter og overvåge fremskridtene. De samarbejder også med de studerendes lærere, skolepsykologer, socialarbejdere og om nødvendigt de studerendes forældre med henblik på at forbedre den studerendes uddannelsesmæssige udvikling.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Indlæringsvanskeligheder

  De indlæringsvanskeligheder, som visse elever har i en akademisk kontekst, især særlige indlæringsvanskeligheder, f.eks. dysleksi, dyskalkuli og nedsat koncentrationsevne.

 • Adfærdsforstyrrelser

  De ofte følelsesmæssigt forstyrrende former for adfærd, som et barn eller en voksen kan udvise, såsom forstyrrelser af opmærksomhed og aktivitet (ADHD) eller Oppositionel adfærdsforstyrrelse (ODD).

 • Kommunikationsforstyrrelser

  En persons manglende evne til at forstå, behandle og formidle koncepter i forskellige former, såsom verbal, nonverbal eller grafisk, i forbindelse med sprog-, lytte- og talekommunikationsprocesser.

 • Analyse af læringsbehov

  Analyse af elevernes læringsbehov sker gennem observation og test, eventuelt efterfulgt af en diagnose af en indlæringsvanskelighed og en plan for yderligere støtte.

Færdigheder

 • Samarbejde med støttepersonale

  Kommunikere med uddannelsesforvaltningen som f.eks. skolens rektor og bestyrelsesmedlemmer og med uddannelsesstøttegruppen som f.eks. undervisningsassistenten, skolevejlederen eller den akademiske rådgiver om spørgsmål vedrørende de studerendes trivsel.

 • Tilpasse undervisning til elevernes niveau

  Identificere de studerendes kampe og succeser. Udvælge undervisnings- og læringsstrategier, der understøtter elevernes individuelle læringsbehov og mål.

 • Samarbejde med undervisningspersonale

  Kommunikere med skolens personale, såsom lærere, undervisningsassistenter, akademiske rådgivere og skoleinspektøren om elevernes trivsel. I forbindelse med et universitet samarbejde med det tekniske personale og forskningspersonale for at drøfte forskningsprojekter og undervisningsrelaterede spørgsmål.

 • Støtte børns velfærd

  Skabe et miljø, der støtter og værdsætter børn og hjælper dem med at håndtere deres egne følelser og relationer til andre.

 • Overvåge elevernes adfærd

  Føre tilsyn med elevens sociale adfærd for at finde eventuelle usædvanlige forhold. Hjælpe med at løse eventuelle problemer, hvis det er nødvendigt.

 • Konsultere elevernes støttesystem

  Kommunikere med flere forskellige parter, herunder lærere og elevens familie, for at drøfte elevens adfærd eller akademiske resultater.

 • Rådgive elever

  Yde bistand til studerende med uddannelsesmæssige, karriererelaterede eller personlige spørgsmål som f.eks. valg af fag, tilpasning til skole og social integration, karriereudvikling og -planlægning samt familieproblemer.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Tilskynde elever til at anerkende deres resultater

  Tilskynde elever til at vurdere deres egne resultater og handlinger for at fremme deres selvtillid og udvikling.

 • Kommunikere med unge

  Anvende mundtlig og nonverbal kommunikation og kommunikere skriftligt, elektronisk eller på tegning. Tilpasse din henvendelse til børn og unges alder, behov, egenskaber, evner, præferencer og kultur.

 • Tage hensyn til den studerendes situation

  Tage hensyn til elevers personlige baggrund ved undervisning, udvisning af empati og respekt.

 • Assistere eleverne i deres læring

  Støtte og vejlede eleverne i deres arbejde, give eleverne praktisk støtte og opmuntring.

 • Føre tilsyn med aktiviteter uden for skoletiden

  Føre tilsyn med og eventuelt tilrettelægge uddannelse eller rekreative aktiviteter for studerende uden for de obligatoriske fag.

Source: Sisyphus ODB