Profession studievært

Studieværter er vært for udsendelsesproduktioner. De er disse programmers ansigt eller stemme og giver meddelelser på forskellige platforme såsom radio, TV, teatre eller andre etablissementer. De sikrer, at deres publikum underholdes, og de præsenterer de kunstnere eller personer, som interviewes.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Audiovisuelt udstyr

  Egenskaberne ved og anvendelsesmulighederne for forskellige værktøjer, der stimulerer synet og lydsanserne4.

 • Vokalteknikker

  De forskellige teknikker, der gør, at du kan bruge din stemme korrekt uden at udtrætte eller beskadige den, når tone og volumen ændres.

 • Lovgivning om ophavsret

  Lovgivning om beskyttelse af forfatteres rettigheder i forhold til deres eget arbejde, og hvordan andre kan bruge det.

 • Grammatik

  Sættet af strukturelle regler for sætninger, ordforbindelser og ord på et givet naturligt sprog.

 • Udtaleteknikker

  Udtaleteknikker med henblik på korrekt og forståeligt udtale af ord.

 • Stavning

  Regler vedrørende ordenes stavning.

 • åndedrætsteknikker

  De forskellige teknikker til at kontrollere tale, krop og nerver gennem vejrtrækningen.

Færdigheder

 • øve en rolle

  Øve replikker og handlinger. Øve dem inden optagelse eller filmoptagelse for at finde den bedste måde at udføre dem på.

 • Følge tidscues

  Iagttage dirigenten, orkestret eller kapelmesteren og følge tidscues for tekst og stemmepartiturer nøjagtigt.

 • Følge den kunstneriske instruktørs instrukser

  Følge instruktørens instrukser og forstå hans kreative vision.

 • Følge med i nyhederne

  Følge aktuelle begivenheder inden for politik, økonomi, samfund, kultur og idræt samt internationalt.

 • Benytte informationskilder

  Se i de relevante informationskilder med henblik på at finde inspiration, uddanne dig selv i bestemte emner og indhente baggrundsinformation.

 • Opfylde publikums forventninger

  Forske i målgruppens behov og forventninger for at sikre, at programmets tema imødekommer begge dele.

 • Memorisere linjer

  Huske din rolle i en forestilling eller udsendelse, hvad enten det er tekst, bevægelse eller musik.

 • Indsamle oplysninger om showets tema

  Indsamle relevante oplysninger om det emne, du drøfter i forestillingen, eller om gæster, der optræder i programmet for at sikre, at du er opdateret.

 • Udvikle et fagligt netværk

  Nå ud til og mødes med folk i en professionel kontekst. Finde et fælles grundlag og bruge dine kontakter til gavn for begge parter. Holde styr på folk i dit eget professionelle netværk og holde dig opdateret om deres aktiviteter.

 • Læse forberedte tekster

  Læse tekster, skrevet af andre eller dig selv, med korrekt intonering og animering.

 • Udføre improvisation

  Gennemføre dialoger eller handlinger spontant eller uden forberedelse.

 • Tilpasse til medietype

  Tilpasse til forskellige typer medier, f.eks. tv, film, reklamer og andre. Tilpasse arbejdet til type af medier, omfang af produktion, budget, genrer inden for medietypen og andet.

Source: Sisyphus ODB