Profession studievejleder

Studievejledere yder praktisk og følelsesmæssig støtte til studerende i en uddannelsesinstitution, enten i små grupper, i klasseværelser eller individuelt. De fungerer som en tilgængelig skolefunktionær, som de studerende kan kontakte vedrørende en lang række emner. Studievejledere kan yde rådgivning om personlige problemer, såsom sociale og adfærdsrelaterede problemer, og om undervisningsrelaterede spørgsmål, såsom udarbejdelse af passende læseplaner, drøftelse af testresultater og oplysning om videregående uddannelsesmuligheder. De kan arbejde tæt sammen med en socialpædagog og/eller en skolepsykolog og om nødvendigt henvise til andre hjælpetjenester.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Relaterede professioner konsulentvirksomhed, undervisning

 • Filosof
 • Specialist i studiemetoder
 • Studievejleder

Viden

 • Klientcentreret rådgivning

  Praksis, der tilskynder klienterne til at koncentrere sig om, hvordan de har det på nuværende tidspunkt i forbindelse med rådgivningssessionen, med henblik på at lede efter de mest hensigtsmæssige løsninger.

 • Analyse af læringsbehov

  Analyse af elevernes læringsbehov sker gennem observation og test, eventuelt efterfulgt af en diagnose af en indlæringsvanskelighed og en plan for yderligere støtte.

 • Unges psykologiske udvikling

  Have en forståelse af udviklingen og udviklingsbehovene hos børn og unge og observere adfærden og tilknytningsforholdene med henblik på at opdage forsinket udvikling.

 • Krisehåndtering

  Håndteringsstrategier, der giver den enkelte mulighed for at overvinde deres problemer eller frygt og undgå psykisk belastning og nedbrud.

 • Rådgivningsmetoder

  Rådgivningsteknikker anvendt i forskellige sammenhænge og med forskellige grupper og enkeltpersoner, især med hensyn til tilsynsmetoder og mægling i rådgivningsprocessen.

 • Indlæringsvanskeligheder

  De indlæringsvanskeligheder, som visse elever har i en akademisk kontekst, især særlige indlæringsvanskeligheder, f.eks. dysleksi, dyskalkuli og nedsat koncentrationsevne.

Færdigheder

 • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner

  Kommunikation og samarbejde om levering af undervisningsmateriale (f.eks. bøger) til uddannelsesinstitutioner.

 • Konsultere elevernes støttesystem

  Kommunikere med flere forskellige parter, herunder lærere og elevens familie, for at drøfte elevens adfærd eller akademiske resultater.

 • Samarbejde med undervisningspersonale

  Kommunikere med skolens personale, såsom lærere, undervisningsassistenter, akademiske rådgivere og skoleinspektøren om elevernes trivsel. I forbindelse med et universitet samarbejde med det tekniske personale og forskningspersonale for at drøfte forskningsprojekter og undervisningsrelaterede spørgsmål.

 • Overvåge udviklingen på uddannelsesområdet

  Overvåge ændringer i uddannelsespolitikker, metoder og forskning ved at gennemgå relevant litteratur og samarbejde med uddannelsesembedsmænd og -institutioner.

 • Kommunikere med unge

  Anvende mundtlig og nonverbal kommunikation og kommunikere skriftligt, elektronisk eller på tegning. Tilpasse din henvendelse til børn og unges alder, behov, egenskaber, evner, præferencer og kultur.

 • Udføre uddannelsesmæssige test

  Gennemføre psykologiske og pædagogiske undersøgelser af en studerendes personlige interesser, personlighed, kognitive evner eller sproglige eller matematiske færdigheder.

 • Rådgive elever

  Yde bistand til studerende med uddannelsesmæssige, karriererelaterede eller personlige spørgsmål som f.eks. valg af fag, tilpasning til skole og social integration, karriereudvikling og -planlægning samt familieproblemer.

 • Støtte børns velfærd

  Skabe et miljø, der støtter og værdsætter børn og hjælper dem med at håndtere deres egne følelser og relationer til andre.

 • Overvåge elevernes adfærd

  Føre tilsyn med elevens sociale adfærd for at finde eventuelle usædvanlige forhold. Hjælpe med at løse eventuelle problemer, hvis det er nødvendigt.

 • Formidle oplysninger om unges velfærd

  Kommunikere om unges adfærd og velfærd med forældre, skoler og andre personer, der er ansvarlige for unges opvækst og uddannelse.

 • Kortlægge uddannelsesbehov

  Kortlægge studerendes, organisationers og virksomheders uddannelsesbehov med henblik på at støtte udviklingen af læseplaner og uddannelsespolitikker.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Håndtere problemer, der blokerer akademisk fremskridt

  Tage fat på problemer, der kan blokere for en elevs skolemæssige udvikling, f.eks. sociale, psykologiske, følelsesmæssige eller fysiske vanskeligheder, ved hjælp af rådgivning og forskellige former for foranstaltninger.

Source: Sisyphus ODB