Profession stutterimester

Stutterimestre er ansvarlige for stutteriets daglige drift, herunder ledelse af personale, pasning af heste, alle aspekter af sundhed og sikkerhed og kommunikation med kunder og ejere.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Husdyrarter

  Husdyrarter og relevant genetik.

 • Biosikring

  Kende de generelle principper, der gælder for begrebet biosikkerhed, og navnlig de sygdomsforebyggelsesregler, der skal implementeres i tilfælde af epidemier, der truer folkesundheden.

 • Dyrevelfærdslovgivning

  De retlige grænser, fagetiske regler, de nationale og EU's lovgivningsrammer og retlige procedurer for at arbejde med dyr og levende organismer og sikre deres velfærd og sundhed.

 • Styring af kunderelationer

  Kundeorienteret styringstilgang og grundlæggende principper for vellykkede kunderelationer, der fokuserer på interaktioner med kunder såsom teknisk support, kundeservice, eftersalgsservice og direkte kommunikation med kunden.

 • Biologi

  Væv, celler og funktioner af plante- og dyreorganismer og deres indbyrdes afhængighed og samspil med hinanden og miljøet.

 • Projektledelsesprincipper

  Forskellige elementer og faser i projektledelsen.

 • Driftsledelse inden for landbrug

  Forstå forretningsprincipperne bag landbrugsproduktion og markedsføring af landbrugsprodukter.

Færdigheder

 • Vedligeholde bedrift

  Vedligeholde landbrugsbedriftens faciliteter såsom hegn, vandforsyning og udendørs bygninger.

 • Føre tilsyn med hygiejneprocedurer på landbrugsbedrift

  Sikre, at hygiejneprocedurer på landbrugsbedrifter overholdes, idet der tages hensyn til regler for særlige indsatsområder, for eksempel husdyr, planter, lokale landbrugsprodukter osv.

 • Arbejde selvstændigt inden for landbruget

  Udføre opgaver selvstændigt i forbindelse med husdyr og dyreproduktion ved at træffe beslutninger uden hjælp. Varetage opgaver og tage hånd om problemer eller problemer uden hjælp udefra.

 • Føre opgavefortegnelser

  Tilrettelægge og klassificere fortegnelser over udarbejdede rapporter og korrespondance vedrørende udført arbejde samt statusopgørelser over opgaver.

 • Forvalte husdyr

  Forvaltning af produktionsprogrammer, fødselsplaner, salg, købsordrer på foder, materialer, udstyr, stalde, placering og lagerstyring. Forvalte destruktionen af relevante dyr på en human måde og i overensstemmelse med national lovgivning. Følge virksomhedernes krav og integration i kvalitativ forskning og vidensoverførsel.

 • Kontrollere husdyrsygdomme

  Kontrollere spredning af sygdomme og parasitter i besætninger ved hjælp af vaccination og medicinering og ved adskillelse af syge dyr.

 • Udvælge husdyr

  Mærke, inddele og adskille dyr efter formål og bestemmelsessted under hensyntagen til dyrenes tilstand og den relevante lovgivning

 • Lede landbrugsmedarbejdere

  Ansætte og lede personale. Dette omfatter fastlæggelse af organisationens jobbehov, og af kriterier og procedurer for ansættelse. Udvikle personalets kompetencer i overensstemmelse med virksomhedens og de enkelte medarbejderes nuværende og fremtidige behov. Sikre personalets sundhed og sikkerhed, herunder gennemførelse af alle relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer og revisioner med regelmæssige opfølgningsprocedurer.

 • Avle husdyr

  Avle og opdrætte husdyr, f.eks. kvæg, fjerkræ, og honningbier. Anvende anerkendte avlsmetoder for at tilstræbe løbende forbedringer af husdyrbestanden.

Source: Sisyphus ODB