Profession sundheds- og sikkerhedsinspektør inden for transport

Sundheds- og sikkerhedsinspektører inden for transport er ansvarlige for at opretholde sikkerhedsstandarderne, mindske risikoen for virksomheder, medarbejdere og kunder og opnå industristandarder. De evaluerer de eksisterende sikkerhedssystemer for at fastslå potentielle risici i alle transportsektorer såsom vej- og søtransport og udvikler politikker og procedurer, der minimerer risikoen for ejendom, medarbejdere og computersystemer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sundheds- og sikkerhedstiltag inden for transport

  De regler, procedurer og forskrifter vedrørende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at forebygge ulykker eller hændelser i forbindelse med transport.

 • SA8000

  Kendskab til Social Accountability (SA) -forordninger, en global standard, der garanterer arbejdstagernes grundlæggende rettigheder; stille sunde og sikre arbejdsvilkår til rådighed.

Færdigheder

 • Vurdere transportrisici

  Identificere sundheds- og sikkerhedsrisici for transportsektoren.

 • Udføre risikoanalyser

  Identificere og vurdere faktorer, der kan bringe et projekts succes i fare eller true organisationens funktion. Gennemføre procedurer for at undgå eller minimere deres virkninger.

 • Overholde OHSAS 18001

  Kende og følge standarderne for arbejdsmiljøstyringssystemer. Bestræbe sig på at gennemføre praksis, der mindsker risikoen for ulykker på arbejdspladsen.

 • Være meget sikkerhedsbevidst

  Sikre stor opmærksomhed omkring sikkerhed, bruge personlige værnemidler, kommunikere med medarbejdere og rådgive om sundhed og sikkerhed.

 • Gennemføre miljøundersøgelser

  Gennemføre undersøgelser for at indsamle oplysninger til analyse og styring af miljørisici i en organisation eller i en bredere sammenhæng.

 • Udvikle beredskabsplaner

  Udarbejde procedurer for specifikke foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af en nødsituation, under hensyntagen til alle de risici og farer, der kan være forbundet med dem, og sikre, at planerne er i overensstemmelse med lovgivningen om sikkerhed og udgør den sikreste handlemåde.

 • Udvikle hensigtsmæssige sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med tilgængelige ressourcer

  Udvikle foranstaltninger til forbedring af sundhed og sikkerhed under hensyntagen til de disponible ressourcer. Gennemføre en cost-benefit-analyse for at finde den rette balance mellem sikring af sundhed og sikkerhed og omkostningerne ved disse foranstaltninger.

 • Overveje ergonomiske aspekter af bytransport

  Overveje ergonomiske aspekter af bytransportsystemer, der berører både passagerer og bilister. Analysere kriterier, såsom adgang til transportenheders indgange, udgange og trapper, lette flytninger inden for enheden, adgang til sæder, sædeplads for brugeren, form og materialesammensætning af sæderne og ryglæn samt fordelingen af pladser.

 • Udvikle miljøpolitik

  Udvikle en organisatorisk politik for bæredygtig udvikling og overholdelse af miljølovgivningen i overensstemmelse med de politiske mekanismer, der anvendes inden for miljøbeskyttelse.

 • Udvikle en forebyggende sundheds- og sikkerhedsplan for vejtransport

  Udarbejde en forebyggelsesplan for at undgå, at der opstår potentielle sundheds- og sikkerhedsrisici.

 • Administrere plan for rengøring af køretøjer

  Administrere en plan for rengøring af køretøjer, indføre kvalitetssikring og opstille standarder for rengøring, passe på materialer og udstyr og overholde principperne for sikkerhed på arbejdspladsen i forbindelse med flåden.

 • Etablere forretningsforbindelser

  Etablere et positivt, langsigtet forhold mellem organisationer og interesserede tredjeparter såsom leverandører, distributører, aktionærer og andre interessenter for at informere dem om organisationen og dens mål.

 • Tilskynde team til kontinuerlig forbedring

  Tilskynde team til at finde muligheder for løbende forbedringer og derefter fremme processen for at forbedre resultaterne.

 • Overvåge udviklingen på lovgivningsområdet

  Overvåge ændringer i regler, politikker og lovgivning og identificere, hvordan de kan påvirke virksomheden, den aktuelle drift eller en specifik sag eller situation.

 • Sikre overholdelse af sundheds- sikkerheds- og hygiejnestandarder

  Overvåge alt personale og alle processer, der er nødvendige for at overholde sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder. Kommunikere og støtte tilpasningen af disse krav til virksomhedens sundheds- og sikkerhedsprogrammer.

 • Vedligeholde ajourført faglig viden

  Regelmæssigt deltage i undervisningsworkshopper, læse professionelle publikationer og deltage aktivt i faglige sammenslutninger.

 • Forberede revisionsaktiviteter

  Udarbejde en revisionsplan, der omfatter både forudgående audit og attesteringsrevisioner. Kommunikere med de forskellige processer for at gennemføre de forbedringstiltag, der fører til certificering.

 • Fremme overensstemmelse med sundheds- og sikkerhedsregler ved at forestå med et godt eksempel

  Fremstå med et godt eksempel over for kolleger ved at følge arbejdsmiljøreglerne og gennemføre dem i det daglige arbejde.

Source: Sisyphus ODB