Profession sundheds- og sikkerhedsinspektør

Sundheds- og sikkerhedsinspektører undersøger gennemførelsen og anvendelsen af arbejdsstandarder og -politikker på en arbejdsplads. De rådgiver arbejdsgivere og medarbejdere om forbedring af gennemførelsen af politik og lovgivning, sikrer, at loven overholdes, og at spørgsmål vedrørende lighed og arbejdstagerrettigheder overholdes. De udarbejder rapporter og kommunikerer med myndighederne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Personaleforvaltning

  De metoder og procedurer, der indgår i ansættelsen og udviklingen af medarbejdere med henblik på at sikre værdi for virksomheden samt personalebehov, fordele, konfliktløsning og sikring af et positivt virksomhedsklima.

 • Ansættelsesret

  Den lovgivning, som formidler forholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Den vedrører arbejdstagernes rettigheder på arbejdspladsen, som er bindende i henhold til arbejdsaftalen.

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

 • Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

  Regler og procedurer vedrørende sikkerhed, sundhed og velfærd for mennesker på deres arbejdsplads. 

 • Auditteknikker

  De teknikker og metoder, der understøtter en systematisk og uafhængig undersøgelse af data, politikker, drift og resultater ved hjælp af computerstøttede revisionsværktøjer og -teknikker (CAAT) såsom regneark, databaser, statistisk analyse og business intelligence-software.

Færdigheder

 • Indsamle feedback fra medarbejdere

  Kommunikere på en åben og positiv måde med henblik på at vurdere graden af tilfredshed med medarbejdere, deres holdning til arbejdsmiljøet og for at identificere problemer og finde løsninger.

 • Gennemføre audit på arbejdspladser

  Udføre audits og inspektioner på arbejdspladsen for at sikre overholdelse af regler og bestemmelser.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Rådgive om efterlevelse af regeringens politikker

  Rådgive organisationer om, hvordan de kan forbedre deres overholdelse af de gældende statslige politikker, de skal overholde, og de nødvendige skridt, der skal tages for at sikre fuldstændig overholdelse.

 • Beskytte arbejdstagerrettigheder

  Vurdere og håndtere situationer, hvor de rettigheder, der er fastsat i lovgivningen og i virksomhedens politik for ansatte, kan overtrædes, og træffe passende foranstaltninger for at beskytte arbejdstagerne.

 • Kontrollere efterlevelse af regeringens politikker

  Inspicere offentlige og private organisationer for at sikre korrekt gennemførelse og overholdelse af offentlige politikker gældende for organisationen.

 • Vedligeholde forbindelser med offentlige myndigheder

  Etablere og opretholde hjertelige arbejdsrelationer med ligestillede i forskellige offentlige myndigheder.

 • Skrive inspektionsrapporter

  Skrive resultaterne af og konklusionerne på inspektionen på en klar og forståelig måde. Logge inspektionsprocesser såsom kontakt, resultat og udførte tiltag.

 • Overvåge organisationsklima

  Overvåge arbejdsmiljøet og medarbejdernes adfærd i en organisation med henblik på at vurdere, hvordan organisationskulturen opfattes af medarbejderne, og identificere de faktorer, der påvirker adfærden, og som kan fremme et positivt arbejdsmiljø.

Source: Sisyphus ODB