Profession sundhedsarbejder

Sundhedsrådgivere rådgiver sundhedsorganisationer om udarbejdelse af planer for forbedring af patientpleje og sikkerhed. De analyserer sundhedspolitikkerne og indkredser problemer og støtter udviklingen af strategier for forbedring.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sundhedssystem

  Sundhedsydelsernes struktur og funktion.

 • Folkesundhed

  Principperne om sundhed og sygdom hos befolkningen, herunder midler til fremme af sundhed og forebyggelse og hjemmepleje og primær pleje.

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

 • Sundhedslovgivning

  Patientrettigheder og sundhedsarbejderes ansvar og mulige konsekvenser og retsforfølgning i forbindelse med forsømmelser eller uagtsomhed ved medicinsk behandling.

 • Lede sundhedspersonale

  De ledelsesmæssige opgaver og det ansvar, der kræves i forbindelse med sundhedspleje.

Færdigheder

 • Rådgive politiske beslutningstagere inden for sundhedssystemet

  Præsentere forskning for politiske beslutningstagere, udbydere af sundhedstjenester og undervisere for at fremme forbedringer af folkesundheden.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Vurdere sundhedstjenester for specifikke grupper

  Vurdere sundhedstjenesters effektivitet og virkning for specifikke grupper i samfundet med henblik på forbedring heraf.

 • Implementere politik for praksis inden for sundhedssystemet

  Fastlægge, hvordan politikker skal fortolkes og omsættes i praksis, gennemføre lokale og nationale politikker samt egne erfaringer og foreslå udvikling og forbedringer med hensyn til levering af tjenester.

 • Bidrage til folkesundhedskampagner

  Bidrage til lokale eller nationale folkesundhedskampagner ved at evaluere sundhedsprioriteringerne, regeringens ændringer i lovgivning og reklamere for de nye tendenser inden for sundhedspleje og forebyggelse.

 • Analysere samfundsbehov

  Identificere og reagere på specifikke sociale problemer i et fællesskab og afgrænse problemets omfang og gøre rede for de ressourcer, der er nødvendige for at løse problemet og identificere de eksisterende fællesskabsaktiver og -ressourcer, der er til rådighed til at løse problemet.

 • Vedligeholde forbindelser med offentlige myndigheder

  Etablere og opretholde hjertelige arbejdsrelationer med ligestillede i forskellige offentlige myndigheder.

Source: Sisyphus ODB