Profession sundhedsplejeinspektør

Sundhedsplejeinspektører besøger sundhedsfaciliteter for at sikre ordentlig pleje til alle patienter i overensstemmelse med lovkrav. De inspicerer også, om udstyr, processer og personale fungerer hensigtsmæssigt for at forhindre spredning af infektioner og sygdomme.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lovgivning om sundhed, sikkerhed og hygiejne

  De sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder samt den lovgivning, der gælder for en bestemt sektor.

 • Medicinske studier

  Grundprincipperne og terminologien i medicinske studier.

 • Sundhedssystem

  Sundhedsydelsernes struktur og funktion.

 • Sundhedslovgivning

  Patientrettigheder og sundhedsarbejderes ansvar og mulige konsekvenser og retsforfølgning i forbindelse med forsømmelser eller uagtsomhed ved medicinsk behandling.

 • Medicinsk terminologi

  Betydningen af medicinske termer og forkortelser, lægerecepter og forskellige lægespecialer, og hvornår de skal anvendes korrekt.

 • Sikker håndtering af lægemidler

  De nødvendige metoder og principper til at håndtere, opbevare og ordinere medicin med det formål at forbedre sikkerheden og kvaliteten af medicinforbruget.

Færdigheder

 • Sikre, at sundhedsplejeforskrifter overholdes

  Afgøre, om en sundhedsinstitution overholder lovgivning og forskrifter.

 • Inspicere personale

  Inspicere personale for at sikre korrekt praksis og procedurer.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Rådgive om risikostyring

  Rådgive om risikostyringspolitikker og forebyggelsesstrategier og deres gennemførelse, og være bevidst om de forskellige former for risici, der knytter sig til en bestemt organisation.

 • Gennemføre audit på arbejdspladser

  Udføre audits og inspektioner på arbejdspladsen for at sikre overholdelse af regler og bestemmelser.

 • Formidle sundheds- og sikkerhedstiltag

  Informere om gældende regler, retningslinjer og foranstaltninger for at undgå ulykker og farer på arbejdspladsen.

 • Undersøge sundhedsklinikker

  Sikre, at sundhedsinstitutionerne overholder de relevante bestemmelser. Besigtige den fysiske adresse og det juridiske papirarbejde, f.eks. certifikater, tilladelser og licenser.

 • Undervise medarbejdere i farer på arbejdspladsen

  Give information og rådgivning til ansatte om mulige erhvervsrisici, f.eks. industrielle opløsningsmidler, stråling, støj og vibrationer.

Source: Sisyphus ODB