Profession sundhedspolitisk medarbejder

Sundhedspolitiske medarbejdere udvikler og gennemfører strategier til forbedring af et lokalsamfunds sundhedspolitik. De rådgiver regeringer om politikændringer og identificerer problemer i de nuværende sundhedspolitikker.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

 • Sundhedslovgivning

  Patientrettigheder og sundhedsarbejderes ansvar og mulige konsekvenser og retsforfølgning i forbindelse med forsømmelser eller uagtsomhed ved medicinsk behandling.

 • Folkesundhed

  Principperne om sundhed og sygdom hos befolkningen, herunder midler til fremme af sundhed og forebyggelse og hjemmepleje og primær pleje.

 • Sundhedssystem

  Sundhedsydelsernes struktur og funktion.

Færdigheder

 • Levere strategier til forbedring

  Identificere de grundlæggende årsager til problemerne og fremsætte forslag til effektive og langsigtede løsninger.

 • Arbejde med lokalsamfund

  Etablere sociale projekter, der tager sigte på udvikling af lokalsamfundet og aktiv borgerdeltagelse.

 • Fremme inklusion

  Fremme inklusion inden for sundhedspleje og sociale tjenester og respektere mangfoldighed af overbevisninger, kultur, værdier og præferencer under hensyntagen til betydningen af lighed og mangfoldighed.

 • Lede ændringer inden for sundhedssystemet

  Identificere og lede ændringer i sundhedstjenester som følge af patienters behov og efterspørgsel efter tjenesteydelser for at sikre løbende kvalitetsforbedring af tjenesten.

 • Analysere sundhedsproblemer i en bestemt befolkningsgruppe

  Foretage en effektiv vurdering af et lokalsamfunds behov for sundhedspleje og problemer.

 • Vurdere sundhedstjenester for specifikke grupper

  Vurdere sundhedstjenesters effektivitet og virkning for specifikke grupper i samfundet med henblik på forbedring heraf.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Tage fat om spørgsmål vedrørende folkesundhed

  Fremme sund praksis og adfærd for at sikre, at befolkningerne forbliver sunde.

 • Implementere politik for praksis inden for sundhedssystemet

  Fastlægge, hvordan politikker skal fortolkes og omsættes i praksis, gennemføre lokale og nationale politikker samt egne erfaringer og foreslå udvikling og forbedringer med hensyn til levering af tjenester.

 • Bidrage til folkesundhedskampagner

  Bidrage til lokale eller nationale folkesundhedskampagner ved at evaluere sundhedsprioriteringerne, regeringens ændringer i lovgivning og reklamere for de nye tendenser inden for sundhedspleje og forebyggelse.

Source: Sisyphus ODB