Profession svejsespecialist

Svejsespecialister forsker i og udvikler optimale effektive svejseteknikker og designer det tilsvarende, lige så effektive udstyr til hjælp i svejseprocessen. De foretager også kvalitetskontrol og evaluerer inspektionsprocedurerne for svejseaktiviteter. Svejsespecialister har en avanceret viden og en vigtig forståelse af svejseteknologi. De er i stand til at forvalte store komplekse tekniske og faglige aktiviteter eller projekter i forbindelse med svejseapplikationer, samtidig med at de har ansvaret for beslutningsprocessen.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Produktionsprocesser

  Materialer og teknikker, der kræves i produktions- og distributionsprocesserne.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Svejseteknikker

  De forskellige metoder til svejsning af metal ved hjælp af forskelligt udstyr, som f.eks. ilt- acetylen-svejsning, lysbuesvejsning og TIG-svejsning.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Fremstillingsprocesser

  De nødvendige trin for at et materiale omdannes til et produkt, samt produktets udvikling og fremstilling i fuld skala.

 • Industriteknologi

  Det tekniske område, der vedrører udvikling, forbedring og gennemførelse af komplekse processer og systemer for viden, personer, udstyr osv.

 • Metaltyper

  Egenskaber, specifikationer, applikationer og reaktioner på forskellige fabrikationsprocesser for forskellige metaltyper, f.eks. stål, aluminium, messing, kobber m.fl.

Færdigheder

 • Konsultere tekniske ressourcer

  Læse og fortolke forskellige tekniske ressourcer såsom digitale eller trykte tegninger og justeringsdata med henblik på at indstille en maskine eller et arbejdsværktøj, eller at montere mekanisk udstyr.

 • Forberede produktionsprototyper

  Forberede tidlige modeller eller prototyper for at afprøve koncepter og replikeringsmuligheder. Skabe prototyper til vurdering af forproduktionsforsøg.

 • Anvende lysbuesvejsningsteknikker

  Anvende og arbejde med en række teknikker i forbindelse med lysbuesvejsning, bl.a. lysbuesvejsning med beklædt elektrode, gasmetalbuesvejsning, pulverbuesvejsning og rørtrådssvejsning.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Sikre overholdelse af lovgivningskrav

  Sikre, at alle lovkrav opfyldes.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Betjene svejseudstyr

  Bruge svejseudstyr til at smelte og sammenføje stykker af metal eller stål samt bære beskyttelsesbriller under arbejdet.

 • Lave designudkast

  Lave grove skitser som hjælp til at udforme og informere om designkoncepter.

 • Udføre svejseinspektion

  Undersøge og sikre kvaliteten af svejsede metaller ved hjælp af forskellige testteknikker.

 • Fastsætte tekniske krav

  Specificere de tekniske egenskaber ved varer, materialer, metoder, processer, tjenester, systemer, software og funktioner ved at identificere og reagere på de særlige behov, der skal opfyldes i henhold til kundens behov.

 • Anvende tekniske kommunikationsfærdigheder

  Forklare de tekniske detaljer for ikke-tekniske kunder, interessenter eller andre interesserede parter på en klar og koncis måde.

 • Udvikle nye svejseteknikker

  Designe og optimere nye teknikker til sammensvejsning af metalemner, finde en løsning på et svejseproblem efter at have undersøgt sagen nærmere. Tage hensyn til svejsematerialernes og udstyrets egenskaber.

 • Udvælge fyldningsmetal

  Vælge metal, der anvendes til sammenføjning af f.eks. zink, bly eller kobbermetal, specielt til svejsning, lodning eller hårdlodning.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Betjene loddeudstyr

  Bruge loddeudstyr til at smelte og sammensætte dele af metal eller stål, f.eks. loddepistol, loddelampe, gasdrevet loddekolbe og andre.

 • Undersøge svejseteknikker

  Bruge af et bredt netværk til at holde dig informeret om de forskellige eksisterende teknikker, der anvendes til svejsning af metal, deres kvaliteter og anvendelsesmuligheder.

 • Betjene olie-ilt svejsebrænder

  Betjene en opskæringsbrænder, der drives af autogengas, og som er sikker for udførelse af svejseprocesser på et arbejdsemne.

 • Opdage metalfejl

  Observere og identificere forskellige former for mangler i metalbearbejdningsenheder eller færdige produkter. Finde frem til den bedst egnede måde at afhjælpe problemet, som kan skyldes korrosion, rust, frakturer, lækager og andre tegn på slid.

Source: Sisyphus ODB