Profession systemingeniør inden for energiforsyning

Systemingeniører inden for energiforsyning fører tilsyn med energiomstillings- og distributionsprocesserne. De analyserer energiforsynings- og forbrugseffektiviteten og udvikler nye metoder til forbedring af de eksisterende processer under hensyntagen til både de tekniske og de finansielle aspekter. De undersøger også miljøpåvirkningen af energiforbrug og sammenstiller produktionen af vedvarende energi med de nuværende strømforsyningssystemer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Solenergi

  Den energi, der stammer fra lys og varme fra solen, og som kan udnyttes og anvendes som en vedvarende energikilde med forskellige teknologier, f.eks. solceller til elproduktion og solvarme (STE) til termisk energiproduktion.

 • Miljøteknik

  Anvendelsen af videnskabelige og tekniske teorier og principper, der har til formål at forbedre miljøet og bæredygtigheden, såsom tilvejebringelsen af rene livsfornødenheder (såsom luft, vand og jord) til mennesker og andre organismer, til miljøbeskyttelse i tilfælde af forurening, bæredygtig energiudvikling og bedre metoder til affaldshåndtering og affaldsreduktion.

 • Energi

  Effekt i form af mekanisk, elektrisk, potentiel energi, varmeenergi eller anden energi fra kemiske eller fysiske ressourcer, der kan anvendes til at drive et fysisk system.

 • Energimarked

  Tendenser og vigtige drivkræfter på markedet for handel med energi, metoder og praksis inden for energihandel samt identifikation af de vigtigste aktører i energisektoren.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Vedvarende energiteknologier

  De forskellige typer energikilder, der ikke kan udtømmes, som f.eks. vind, sol, vand, biomasse og biobrændsel. De forskellige teknologier, der anvendes til at implementere disse typer energi i stigende grad, såsom vindmøller, vandkraftdæmninger, solceller og koncentreret solenergi.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Sikkerhedsbestemmelser for elarbejde

  Overensstemmelse med sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikres i forbindelse med installation, drift og vedligeholdelse af bygninger og udstyr, der fungerer ved produktion, transmission og distribution af elektricitet, såsom passende sikkerhedsudstyr, håndteringsprocedurer for udstyr og forebyggende foranstaltninger.

 • Elforbrug

  De forskellige faktorer, der indgår i beregningen og vurderingen af elforbruget i en bolig eller et anlæg, samt metoder, hvorpå elforbruget kan sænkes eller gøres mere effektivt.

 • Bygningers energimæssige ydeevne

  Faktorer, der bidrager til nedsat energiforbrug i bygninger. Bygge- og renoveringsteknikker anvendt til at opnå dette. Lovgivning og procedurer vedrørende bygningers energimæssige ydeevne.

Færdigheder

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Undersøge tekniske principper

  Analysere de principper, der skal tages i betragtning i forbindelse med teknisk udformning og projekter, såsom funktionalitet, replikation, omkostninger og andre principper.

 • Fastlægge energibehov

  Fastlægge arten og omfanget af den energiforsyning, der er nødvendig i en bygning eller et anlæg, med henblik på at levere de mest fordelagtige, bæredygtige og omkostningseffektive energitjenester til en forbruger.

 • Tegne blueprints

  Opstilling af layoutspecifikationer for maskineri, udstyr og bygningsstrukturer. Angive, hvilke materialer der skal anvendes, og størrelsen af komponenterne. Vise produktet fra forskellige vinkler og forskellige udsnit.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Promovere bæredygtig energi

  Promovere brugen af vedvarende el- og varmeproduktion til organisationer og enkeltpersoner med henblik på at arbejde hen imod en bæredygtig fremtid og tilskynde til salg af udstyr til vedvarende energi, f.eks. solcelleudstyr.

 • Administrere anlægsprojekter

  Forvalte tekniske projektressourcer, budget, frister og menneskelige ressourcer, opstille tidsplaner samt eventuelle tekniske aktiviteter, der er relevante for projektet.

 • Udføre risikoanalyser

  Identificere og vurdere faktorer, der kan bringe et projekts succes i fare eller true organisationens funktion. Gennemføre procedurer for at undgå eller minimere deres virkninger.

 • Tilpasse energidistributionsplaner

  Overvåge procedurer inden for energidistribution med henblik på at vurdere, om energiforsyningen skal øges eller reduceres, afhængigt af ændringer i efterspørgslen, og indarbejde disse ændringer i distributionsplanen. Sikre, at ændringer overholdes.

 • Designe elektricitetssystemer

  Bygge produktionsanlæg, distributionsstationer og -systemer samt transmissionslinjer for at få energi og ny teknologi, hvor det er nødvendigt. Brug højteknologisk udstyr, forskning, vedligeholdelse og reparation for at holde disse systemer i gang. Yderligere udformning og opstilling af plan for de bygninger, der skal opføres.

 • Rådgive om opvarmningssystemers energieffektivitet

  Informere og rådgive klienter om, hvordan man kan bevare et energieffektivt varmeanlæg i deres hjem eller kontor og mulige alternativer.

 • Inspicere bygningssystemer

  Inspicere bygninger og bygningssystemer, f.eks. VVS- eller elsystemer, for at bekræfte, at reglerne og kravene overholdes.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Udføre energistyring på anlæg

  Bidrage til udviklingen af effektive strategier til energistyring og sikre, at disse er bæredygtige for bygninger. Gennemgå bygninger og faciliteter for at finde frem til, hvor der kan foretages forbedringer af energieffektiviteten.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Fremme innovativt infrastrukturdesign

  Gennem koordinering af et teknisk projekt at fremme udviklingen af infrastruktur, der er innovativ og bæredygtig, i overensstemmelse med den seneste udvikling på området.

Source: Sisyphus ODB