Profession systemkonfigurator

Systemkonfiguratorer skræddersyr et computersystem til organisationens og brugernes behov. De tilpasser basissystemet og softwaren til kundens behov. De varetager konfigurationsaktiviteter scripts og sikrer kommunikation med brugerne.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Brugerkrav til IKT-system

  Processen, der har til formål at opfylde brugeres og organisationers behov vha. systemkomponenter og -tjenester og ved at tage hensyn til de tilgængelige teknologier og teknikker, der er nødvendige for at fremkalde og konstatere krav, høre brugere for at fastslå symptomer på problemer og analysere symptomer.

 • Kognitiv psykologi

  De menneskelige processer som opmærksomhed, hukommelse, anvendelse af sprog, opfattelse, problemløsning, kreativitet og tænkning.

 • Analysemetode til IKT-præstation

  Metoder til analyse af software-, IKT-system- og netværkspræstation, der kan pege på de grundlæggende årsager til problemer i et informationssystem. Metoderne kan bruges til analyse af ressourceflaskehalse, applikationstider, ventetid og benchmarkingresultater.

 • Serviceorienteret modellering

  De principper og grundlæggende principper for serviceorienteret modellering af forretnings- og softwaresystemer, som muliggør design og specifikation af serviceorienterede erhvervssystemer inden for en række arkitekturformer, såsom virksomhedsarkitektur og applikationsarkitektur.

 • IKT-infrastruktur

  De system-, netværks-, hardware- og softwareapplikationer og -komponenter samt det udstyr og de processer, der anvendes til at udvikle, teste, levere, overvåge, kontrollere eller understøtte IKT-tjenester.

Færdigheder

 • Replikere kundes softwareproblemer

  Anvende specialiserede værktøjer til at kopiere og analysere de betingelser, der er årsag til det sæt af softwaretilstande eller -output, der indberettes af kunden, med henblik på at finde passende løsninger.

 • Integrere systemkomponenter

  Udvælge og anvende integrationsteknikker og -redskaber til at planlægge og gennemføre integration af hardware- og softwaremoduler og komponenter i et system. Anvende særlige prøvningsteknikker for at sikre integritet under systemintegration.

 • Konfigurere IKT-system

  Oprette og tilpasse et IKT-system for at opfylde kravene under den indledende gennemførelse samt i forbindelse med nye forretningsmæssige behov.

 • Tolke tekniske tekster

  Læse og forstå tekniske tekster, der giver oplysninger om, hvordan en opgave skal udføres, normalt forklaret i trin.

 • Indsamle kundefeedback via applikationer

  Indsamle svar og analysere data fra kunder for at identificere anmodninger eller problemer med henblik på at forbedre applikationer og den overordnede kundetilfredshed.

 • Oprette et rutediagram

  Oprette et diagram, der viser de systematiske fremskridt gennem en procedure eller et system, der anvender forbindelseslinjer og et sæt symboler.

 • Overføre eksisterende data

  At anvende migrations- og omregningsmetoder for eksisterende data med henblik på at overføre eller konvertere data mellem formater, lagre eller computersystemer.

 • Analysere softwarespecifikationer

  Vurdere specifikationer for et softwareprodukt eller -system, der skal udvikles, ved at identificere funktionelle og ikke-funktionelle krav, begrænsninger og mulige brugsscenarier, der illustrerer interaktionen mellem software og brugere.

 • Udvikle automatiserede overførselsmetoder

  Oprette automatiseret overførsel af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) mellem lagertyper, formater og systemer for at spare menneskelige ressourcer i at udføre opgaven manuelt.

Source: Sisyphus ODB