Profession tandklinikassistent

Tandklinikassistenter støtter tandlæger ved kliniske behandlinger, som forberedelse og hjælp til praktisk udførelse og opfølgning samt administrative opgaver under tilsyn og efter tandlægens anvisninger.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Række tandtekniske instrumenter frem

  Række de relevante tandtekniske instrumenter til tandlæger efter anmodning og rettidigt ved brug af passende teknikker og fingerfærdighed ved overrækningen og modtagelsen af disse materialer fra tandlægen.

 • Udvise forståelse for sundhedsbrugeren

  Forstå baggrunden for klienters og patienters symptomer, vanskeligheder og adfærd. Udvise forståelse for deres problemer; udvise respekt og styrke deres selvstændighed, selvværd og uafhængighed. Udvise bekymring for deres velfærd og agere under hensyntagen til klientens og patientens personlige grænser, følsomme områder, kulturelle forskelle og præferencer.

 • Påtage sig et ansvar

  Påtage sig ansvaret for ens egne faglige aktiviteter og anerkende begrænsninger i egen formåen og egne kompetencer.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

 • Fremme inklusion

  Fremme inklusion inden for sundhedspleje og sociale tjenester og respektere mangfoldighed af overbevisninger, kultur, værdier og præferencer under hensyntagen til betydningen af lighed og mangfoldighed.

 • Assistere tandlægen under tandbehandling

  Deltage aktivt i behandlingsproceduren ved at trække væv, tunge og kind tilbage. Holde området frit og forebygge ophobning af spyt og materiale i patientens mund ved brug af en sugespids og en oral evakuator, stabilisere væv og klemmesuturer under oral kirurgi og påføre kraft på en mejsel, der føres af tandlægen, under fjernelse af tænder.

 • Fremme sundheds- og sikkerhedspolitikker inden for sundhedsvæsenet

  Fremme overholdelse af lokal, regional, national og europæisk sundheds- og sikkerhedslovgivning, politikker, retningslinjer og protokoller.

 • Arbejde i et multikulturelt miljø inden for sundhedssystemet

  Interagere, relatere og kommunikere med enkeltpersoner fra forskellige kulturer, når de arbejder i et sundhedsmiljø.

 • Undervise i forebyggelse af sygdom

  Tilbyde evidensbaseret rådgivning om, hvordan man undgår dårligt helbred, oplyse og rådgive enkeltpersoner og deres plejere om, hvordan man kan forebygge dårligt helbred og/eller rådgive om, hvordan de kan forbedre deres miljø og sundhedstilstand. Rådgive om identifikation af risici, der fører til dårligt helbred, og bidrage til at øge patienternes resiliens ved at målrette strategier mod forebyggelse og tidlig indgriben.

 • Lede infektionskontrol på afdelingen

  Gennemføre en række foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner, formulere og etablere sundheds- og sikkerhedsprocedurer og -politikker.

 • Bruge e-sundhedsteknologier og mobile sundhedsteknologier

  Bruge mobile sundhedsteknologier og e-sundhed (onlineapplikationer og -tjenester) for at forbedre de leverede sundhedsydelser.

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

 • Håndtere akutte behandlingssituationer

  Vurdere tegnene og være velforberedt til en situation, der udgør en umiddelbar trussel mod en persons helbred, sikkerhed, ejendom eller miljø.  

 • Følge tandlægens anvisninger

  Arbejde direkte sammen med tandlæger ved at følge deres detaljerede instruktioner.

 • Klargøre materialer til tandtekniske procedurer

  Klargøre tandtekniske materialer såsom cement, amalgam, komposit og aftryksmaterialer som krævet af tandlægen, blanding af materialer til aftryk og genopretning og samling af sprøjter til bedøvelse.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Udvikle et samarbejdsbaseret terapeutisk forhold

  Udvikle et gensidigt samarbejdsbaseret terapeutisk forhold under behandling med henblik på at fremme og opnå sundhedsbrugerens tillid og samarbejde.

 • Undervise i mundpleje og sygdomsforebyggelse

  Oplyse patienter om forbedring af mundtlig sundhedspleje og forebyggelse af tandsygdomme, fremme børstning, brug af tandtråd og alle andre aspekter af tandpleje i henhold til tandlægens anvisninger og under tandlægens tilsyn.

 • Klargøre patienter til tandbehandling

  Placere og tildække patienten og forklare behandlingsproceduren for patienten, hvis det er nødvendigt.

 • Foretage tandstatus

  Oprette et tandkort over patientens mund for at give oplysninger om tandnedbrydning, huller, manglende tænder, dybden af gummerne, abnormiteter i tænder, såsom rotation, erosion eller afskrabninger i tænderne eller emaljen, tandskader eller tilstedeværelsen af tandproteser, i henhold til tandlægens anvisninger og under tandlægens tilsyn.

 • Interagere med sundhedsbrugere

  Kommunikere med kunder og omsorgsgivere, med patientens tilladelse, for at holde dem orienteret om klienternes og patienternes fremskridt og sikre fortrolighed.

 • Yde behandling og hjælp til patienter efter tandbehandling

  Yde efterfølgende behandling såsom rensning af patientens ansigt og mund, kontrol af patientens overordnede tilstand, assistance til patienten efter behov, formidling af oplysninger om medicin og anden efterbehandling, der foretages af tandlægen.

 • Klargøre tandtekniske instrumenter til sterilisering

  Transportere, rengøre og sterilisere tandlægeinstrumenter korrekt, emballere instrumenterne til sterilisering ordentligt opbevare dem korrekt efter indgrebet.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Anvende sundhedsvidenskab

  Anvende en lang række biomedicinske, psykosociale, organisatoriske, uddannelsesmæssige og samfundsmæssige aspekter af sundhed, sygdom og sundhedspleje for at forbedre sundhedsydelser og livskvalitet.

 • Observere patienter under tandbehandling

  Overvågning af patientens adfærd under tandbehandlingen for at kunne reagere hurtigt i tilfælde af negative reaktioner under tandlægens tilsyn.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Bidrage til kontinuitet i sundhedsplejen

  Bidrage til levering af koordineret og kontinuerlig sundhedspleje.

 • Reagere på skiftende situationer inden for sundhedssystemet

  Håndtere presset og reagere hensigtsmæssigt og rettidigt på uventede og hurtigt skiftende forhold i sundhedssektoren.

 • Vedligeholde tandteknisk station og operationsområde

  Vedligeholde en tandteknisk station eller et operationsområde i ren, ordentlig og funktionel stand, sortere og oplagre instrumenter, linned, lægemidler og andre materialer samt oliere og rengøre udstyr som håndstykker og cavitron.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Håndtere patienters angst

  Anerkende og håndtere angsten hos patienter, der gennemgår en tandbehandling.

 • Anvende organisationsteknikker

  Anvende en række organisatoriske teknikker og procedurer, som gør det lettere at nå de fastsatte mål, såsom detaljeret planlægning af personalets planer. Anvende disse ressourcer effektivt og bæredygtigt og udvise fleksibilitet, når det er nødvendigt.

 • Tilvejebringe sundhedsuddannelse

  Tilvejebringe evidensbaserede strategier til fremme af sund levevis, sygdomsforebyggelse og -forvaltning.

 • Udføre tandlægerøntgenoptagelser

  Anvende og udvikle dentale røntgenbilleder eller røntgenoptagelser til patienter ved at positionere patienten og film-/billedreceptoren korrekt til røntgenbilleder i og uden for munden, idet alle regler for patientsikkerhed (afskærmning, brugerbeskyttelse og strålekollimation) anvendes.

 • Omdanne mundaftryk til modeller

  Fremstille, beskære, og polere gips og stenmodeller af mund og tænder, baseret på aftryk foretaget af tandklinikere.

Source: Sisyphus ODB