Profession teatertekniker

Teaterteknikere udfører alle de tekniske opgaver til at understøtte live-optrædener. De opfører og nedbryder scener og dekorationer, installerer og betjener lyd-, lys-, optagelses- og videoudstyr og tilrettelægger transporten af dekorationer og teknisk udstyr til forestillinger andre steder.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Håndtere sceneelementer under prøver

  Håndtere og samle udstyr og kulisser under prøver eller på scenen.

 • Arrangere udstyr rettidigt

  Sørg for at installere udstyret i overensstemmelse med frister og tidsplaner.

 • Montere lyd på scenen

  Opstille, montere, teste og justere lydudstyr på scenen.

 • Indstille lysudstyr

  Fokusere på allerede installeret konventionelt lysudstyr baseret på anvisninger og informationer fra nogen på gulvet.

 • Afrigge elektronisk udstyr

  Fjerne og opbevare forskellige typer elektronisk udstyr sikkert efter brug.

 • Samle scenografiske elementer på scenen

  Samling af sceniske elementer, danse- og scenegulve og sceneklæder, baseret på skriftlige dokumenter

 • Justere projektor

  Justere styringen af projektionsudstyr med henblik på at opnå et klart og velplaceret billede.

 • Betjene følgespots

  Betjene følgespots under en liveoptræden, der er baseret på visuelle referencer eller dokumentation.

 • Samle prøvekulisse

  Samle alle de udarbejdede sceniske elementer for at forberede prøvekulissen.

 • Modificere sceneelementer under forestilling

  Skift af sceneelementer under forestillingen og følge den relevante dokumentation under forestillingen.

 • Udforme lyssætningsplan

  Lave tekniske tegninger og dokumentation inden for belysningsafdelingen.

 • Arrangere følgespots

  Opsætte og teste følgespots på forskellige typer lokaliteter.

 • Følge tidscues

  Iagttage dirigenten, orkestret eller kapelmesteren og følge tidscues for tekst og stemmepartiturer nøjagtigt.

 • Nedtage prøvekulisse

  Nedtage alle opbyggede sceniske elementer efter prøven.

 • Betjene dæmpningsudstyr

  Opsætte, forbinde og betjene dæmpningsudstyr (med stik og sokkel) i et miljø med liveoptræden.

 • Arrangere teknisk udstyr på scenen

  Installere mekanisk udstyr og teknisk udstyr på scenen. Afprøve anlægget for at sikre, at alt er i funktionsdygtig stand.

 • Betjene kontrolsystem til bevægelse af scene

  Betjene styresystemer til scenebevægelser, f.eks. flyvemekanismer. Bruge manuelle eller elektriske systemer.

 • Installere lys

  Opsætte, forbinde og afprøve belysningsudstyr i et miljø med levende forestillinger.

 • Betjene en lydpult

  Betjene en lydpult under prøver eller under liveoptræden.

 • Udforme kunstnerisk produktion

  Indgive og dokumentere en produktion i alle faser lige efter forestillingsperioden, således at den kan reproduceres, og alle relevante oplysninger forbliver tilgængelige.

 • Samle udstyr til forestilling

  Opstille lyd-, lys- og videoudstyr på scenen før forestillingen i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Distribuere kontrolsignaler

  Fordele kontrolsignaler mellem lystavler, lysdæmpere og andet lysudstyr. Kontrolsystemerne kan enten være DMX- eller netbaserede.

 • Samle rørkonstruktioner

  Bruge konsoller, metalstrukturer, der får styrke fra deres konstruktion med trekantede former, til opbygning af scener til forestillinger.

Source: Sisyphus ODB