Profession tegner

Tegnere udtrykker begreber ved at give en tegnet gengivelse svarende til idéen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Arbejdsmarkedslovgivning

  Lovgivning på nationalt eller internationalt plan, der regulerer arbejdsvilkår på forskellige områder mellem arbejdsmarkedets parter, såsom regeringen, arbejdstagere, arbejdsgivere og fagforeninger.

 • Kunsthistorie

  Kunstens og kunstnernes historie, den kunstneriske udvikling gennem århundreder og dens nutidige udviklingstendenser.

 • Intellektuel ejendomsret

  De forordninger, der regulerer rettighederne til beskyttelse af intellektuel ejendom mod ulovlig krænkelse.

Færdigheder

 • Skabe digitale billeder

  Skabe og behandle to- og tredimensionale digitale billeder, der gengiver animerede objekter eller illustrerer en proces ved hjælp af computeranimations- eller modelleringsprogrammer.

 • Udvikle visuelle elementer

  Forestille sig og gøre brug af visuelle elementer som f.eks. linje, plads, farve og masse til at udtrykke følelser og idéer.

 • Vælge emne

  Vælge emne på grundlag af personlige eller offentlige interesser eller bestilt af en forlægger eller agent.

 • Skabe skitser

  Tegne skitser som forberedelse til en tegning eller som selvstændig kunstnerisk teknik.

 • Bruge digitale illustrationsteknikker

  Lave tegninger ved hjælp af digitale illustrationsprogrammer og -teknikker.

 • Sikre kulissers visuelle kvalitet

  Besigtige og ændre landskab og rekvisitter for at sikre, at den visuelle kvalitet er optimal i forhold til tid, budget og arbejdskraft.

 • Udvælge kunstneriske materialer for at skabe kunst

  Vælge kunstneriske materialer på grundlag af styrke, farve, tekstur, balance, vægt, størrelse og andre egenskaber, der skal sikre, at den kunstneriske frembringelse kan opnå den forventede form, farve osv. — selv om resultatet kan afvige herfra. Kunstmaterialer såsom maling, farver, vandfarver, trækul, olie eller computersoftware kan anvendes lige så vel som affald, levende produkter (frugter osv.) og enhver form for materiale afhængigt af det kreative projekt.

 • Konferere om kunstværker

  Præsentere og drøfte kunstværkers art og indhold, færdige eller til skabelse, med et publikum, kunstdirektører, katalogredaktører, journalister og andre interessenter.

 • Bruge traditionelle illustrationsteknikker

  Lave tegninger ved hjælp af traditionelle illustrationsteknikker, f.eks. vandfarve, pen og blæk, airbrush, oliemaling, pasteller, trægravering og linoleumssnit.

 • Udvælge illustrationstyper

  Vælge passende stil, medium og teknikker til illustration i overensstemmelse med projektets og kundens behov.

 • Udforme forslag til kunstneriske projekter

  Skrive projektforslag til kunstfaciliteter, kunstnerkollektiver og gallerier.

 • Skabe originale tegninger

  Skabe originale tegninger på grundlag af tekster, grundig forskning og diskussion med forfattere, journalister og specialister.

 • Sætte kunstværker i en kontekst

  Identificere påvirkninger og placere dit værk inden for en bestemt retning, som kan være af kunstnerisk, æstetisk eller filosofisk karakter. Analysere udviklingen i de kunstneriske retninger, konsultere eksperter på området, overvære arrangementer osv.

Source: Sisyphus ODB