Profession tegnsprogslærer

Tegnsprogslærere uddanner ikke-aldersspecifikke studerende i tegnsprog. De underviser elever med eller uden særlige undervisningsbehov, f.eks. hørehæmmede elever, i tegnsprog. De tilrettelægger deres undervisning ud fra en række pædagogiske materialer, arbejder interaktivt med gruppen og vurderer og evaluerer elevernes individuelle fremskridt ved hjælp af opgaver og eksamener.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kommunikationsforstyrrelser

  En persons manglende evne til at forstå, behandle og formidle koncepter i forskellige former, såsom verbal, nonverbal eller grafisk, i forbindelse med sprog-, lytte- og talekommunikationsprocesser.

 • Specialundervisning

  Undervisningsmetoderne, -udstyret og -omgivelserne, der anvendes til at støtte elever med særlige behov, så de kommer til at trives i skolen eller i samfundet.

 • Udstyr til undervisning af elever med særlige behov

  De materialer, der anvendes af en speciallærer til at uddanne elever med særlige uddannelsesmæssige behov i deres fag, mere specifikt redskaber såsom sensorisk udstyr og udstyr til at styrke motoriske færdigheder.

 • Læringsmål

  Mål, der er fastlagt i læseplanerne, og de fastlagte læringsresultater.

 • Sprogundervisningsmetoder

  De teknikker, der anvendes til at undervise studerende i fremmedsprog, som f.eks. lydsprog, kommunikativ sprogundervisning (CLT) og fordybninger.

 • Høretab

  Manifestationen af, årsagerne til og symptomerne på hørehæmning, som er den delvist eller fuldstændigt manglende evne til at høre.

 • Vurderingsprocesser

  Forskellige evalueringsteknikker, teorier og værktøjer, der anvendes ved vurdering af studerende, deltagere i et program og ansatte. Forskellige vurderingsstrategier, såsom indledende, udviklende, opsummerende og selvevalueringer, anvendes til forskellige formål.

 • Tegnsprog

  Et kommunikationssystem baseret på visuelle handlinger og tegn, der anvendes af hørehæmmede.  

 • Hørehandicap

  Svækkelse af evnen til at opfatte og behandle lyde naturligt.

 • Kommunikation vedrørende nedsat hørelse

  De fonologiske, morfologiske og syntaktiske aspekter og karakteristika ved menneskelig kommunikation hos personer med nedsat hørelse.

Færdigheder

 • Undervise i tegnsprog

  Instruere studerende med hørehandicap i teori og praksis for tegnsprog og mere specifikt i forståelsen, brugen og fortolkningen af disse tegn.

 • Forberede lektionsindhold

  Forberede indhold, der skal undervises i klassen i overensstemmelse med læseplansmålene ved at udarbejde øvelser, finde frem til opdaterede eksempler osv.

 • Håndtere klasseværelseundervisning

  Bevare disciplinen og inddrage de studerende i undervisningen.

 • Observere den studerendes fremskridt

  Følge op på elevers læringsfremskridt og vurdere deres resultater og behov.

 • Vise eksempler i forbindelse med undervisningen

  Forelægge andre eksempler på din erfaring, færdigheder og kompetencer, der passer til det specifikke læringsindhold, for at hjælpe eleverne med at lære.

 • Håndtere forholdet til elever

  Forvalte relationerne blandt eleverne og mellem eleverne og underviser. Fungere som myndighed og skabe et klima præget af tillid og stabilitet.

 • Anvende undervisningsprincipper

  Anvende forskellige tilgange, læringsmetoder og -kanaler til at instruere eleverne, f.eks. ved at kommunikere indhold i vendinger, de kan forstå, organisere klare talepunkter og gentage argumenter, når det er nødvendigt. Anvende en bred vifte af undervisningsmidler og -metoder, der passer til faget, elevernes niveau, mål og prioriteter.

 • Give konstruktiv feedback

  Give begrundet feedback gennem både kritik og ros på en respektfuld, klar og konsekvent måde. Fremhæve resultater såvel som fejl og udvikle metoder til formativ vurdering med henblik på at evaluere arbejdet.

 • Give sprogundervisning

  Instruere elever i teori og praksis på et sprog. Anvende en bred vifte af undervisnings- og læringsteknikker til at fremme læse- og skrivefærdigheder samt evnen til at lytte og tale på et sprog.

Source: Sisyphus ODB