Profession tegnsprogstolk

Tegnsprogstolke forstår og konverterer tegnsprog til talt sprog og omvendt. De bevarer nuancerne og eftertrykket bevares på det modtagende sprog.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Grammatik

  Sættet af strukturelle regler for sætninger, ordforbindelser og ord på et givet naturligt sprog.

 • Kommunikation vedrørende nedsat hørelse

  De fonologiske, morfologiske og syntaktiske aspekter og karakteristika ved menneskelig kommunikation hos personer med nedsat hørelse.

 • Lingvistik

  Det videnskabelige studie af sproget og dets tre aspekter, sprogform, sprogbetydning og sprog i kontekst.

 • Tegnsprog

  Et kommunikationssystem baseret på visuelle handlinger og tegn, der anvendes af hørehæmmede.  

 • Hørehandicap

  Svækkelse af evnen til at opfatte og behandle lyde naturligt.

 • Semantik

  Sprogforskningsgren, der studerer mening, analyserer ord, ordforbindelser, tegn og symboler og forholdet mellem dem.

Færdigheder

 • Bevare den oprindelige tekst

  Oversætte tekster uden tilføjelse, ændring eller udeladelse af noget. Sørge for, at sende det oprindelige budskab bringes videre. Lad være med at udtrykke dine egne følelser og meninger.

 • Tale forskellige sprog

  Beherske fremmedsprog for at kunne kommunikere på et eller flere fremmedsprog.

 • Udvise kulturel forståelse

  Udvise følsomhed over for kulturelle forskelle ved at træffe foranstaltninger, der fremmer et positivt samspil mellem internationale organisationer, grupper eller enkeltpersoner fra forskellige kulturer, og ved at fremme integrationen i et samfund.

 • Oversætte tekster

  Oversætte tekst fra et sprog til et andet, så betydningen og nuancerne i den oprindelige tekst bevares uden at tilføje, ændre eller udelade noget, og undgå, at personlige følelser og meninger kommer til udtryk.

 • Oversætte sproglige begreber

  Oversætte ét sprog til et andet. Matche ord og udtryk med deres modsvar på andre sprog, samtidig med at det sikres, at budskabet og nuancerne i den oprindelige tekst bevares.

Source: Sisyphus ODB