Profession tekniker inden for afsaltning

Teknikere inden for afsaltning betjener, overvåger og vedligeholder afsaltningsudstyr. De sikrer overholdelse af lovgivning og sikkerheds- og sundhedskrav.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Indsamle prøver

  Oprette og drive udstyr til at indsamle vand-, gas- eller jordprøver til testning.

 • Vedligeholde fortegnelser over minedrift

  Føre fortegnelser over mineproduktion og -udvikling, herunder maskiners ydeevne.

 • Styre afsaltningskontrolsystem

  Forvalte et system til fjernelse af salt for at opnå drikkevand.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Vedligeholde afsaltningskontrolsystem

  Opretholde et system til at opnå drikkevand fra saltvand.

 • Udføre vandtestprocedurer

  Gennemføre testprocedurer for vandkvalitet, f.eks. pH-test og opløste faste stoffer. Forstå instrumenteringstegninger.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

Source: Sisyphus ODB