Profession tekniker inden for brandbeskyttelse

Teknikere inden for brandbeskyttelse installerer og vedligeholder brandsikringsudstyr, såsom brandslukkere, brandalarmer, branddetektionssystemer eller sprinkleranlæg til sikring af overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og beskyttelse mod brandfare. De inspicerer udstyret for at sikre dets funktionalitet og udfører reparationer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sundheds- og sikkerhedsregler

  De sundheds-, sikkerheds-, hygiejne- og miljøstandarder og -love, der gælder for en bestemt aktivitet.

 • Brandsikkerhedsforskrifter

  De retsregler, der skal anvendes ved brandsikkerhed og brandforebyggelse i et anlæg.

 • Brandbekæmpelsessystemer

  Enheder og systemer, der bruges til at slukke brande, samt brandenes klasser og kemi.

 • Brandforebyggelsesprocedurer

  Bestemmelserne om forebyggelse af brand og eksplosion og om udstyr, systemer og metoder.

Færdigheder

 • Estimere skade

  Vurdere skader i tilfælde af ulykker eller naturkatastrofer.

 • Vedligeholde sikkerhedssystemer

  Udføre aktiviteter til vedligeholdelse af brandbekæmpelse og dertil hørende sikkerhedssystemer.

 • Inspicere brandudstyr

  Foretage eftersyn af brandudstyr, f.eks. brandslukkere, sprinkleranlæg og brandbilssystemer, for at sikre, at udstyret er funktionsdygtigt, og for at vurdere dets fejl.

 • Betjene brandslukkere

  Forstå, hvordan brandslukningsudstyr og brandslukningsteknikker fungerer.

 • Bestille udstyr

  Indkøbe og bestille nyt udstyr, når det er nødvendigt.

 • Sørge for reparation af udstyr

  Sørge for reparation af udstyr, når det er nødvendigt.

 • Udføre mindre reparationer af udstyr

  Foretage rutinemæssig vedligeholdelse af udstyr. Erkende og identificere mindre fejl i udstyr og foretage reparationer, hvis det er relevant.

 • Udføre forebyggende vedligeholdelse af brandslukningskøretøjer

  Holde brandslukningskøretøjer klar til brug til enhver tid. Vedligeholde alle aspekter af brandslukningskøretøjer og sikre, at køretøjerne fungerer korrekt.

Source: Sisyphus ODB