Profession tekniker inden for cytologiscreening

Teknikere inden for cytologiscreening undersøger med mikroskop prøvemateriale af menneskeceller fra forskellige kropsdele, såsom de kvindelige forplantningsorganer, lunge- eller mave-tarmkanalen, hjælper med at identificere abnormiteter og sygdomme som f.eks. cancer eller smitstoffer under tilsyn, efter ordre fra lægen. De abnorme celler overføres til patologen for medicinsk diagnose. De kan også arbejde under tilsyn af en biomedicinsk forsker. De behandler ikke patienter eller medvirker til medicinsk behandling.  

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Biosikkerhed i biomedicinsk laboratorium

  Principperne og metoderne til administration af smittefarlige materialer i laboratoriemiljøet, niveauer af biosikkerhed, klassificering og risikovurdering, en levende organismes patogenicitet og toksicitet samt mulige farer for miljøet med henblik på at minimere eventuelle risici for menneskers sundhed og miljøet.

 • Kemi

  Stoffers sammensætning, struktur og egenskaber og processerne og transformationerne, de gennemgår, samt brugen af forskellige kemikalier og deres interaktion, produktionsteknikker, risikofaktorer og bortskaffelsesmetoder.

 • Cervical screening

  Testen udført på celler fra kvindens livmoderhals, der anvendes til at bestemme præcancerøst væv. Cervical screening kan foretages ved hjælp af smeartesten (celleprøve) og den væskebaserede cytologi.

 • Faglig dokumentation på sundhedsområdet

  De skriftlige standarder, der anvendes inden for sundhedssektoren med henblik på dokumentation af personers aktiviteter.

 • Cytopatologi

  Procedurerne for undersøgelse af løse celler, som spredes og farves på objektglas ved hjælp af cytologiteknikker. Undersøgelse af cervix-smears, sputum og maveskylning.

 • Infektionskontrol

  Spredningsvejene og metoderne til forebyggelse af spredning af almindelige og vigtige inficerende organismer samt de tilgængelige metoder til sterilisering og desinfektion af patogene organismer i forbindelse med forebyggelse af infektioner.

 • Hygiejne i sundhedsmiljø

  De procedurer, der er forbundet med at opretholde et hygiejnisk miljø inden for rammerne af sundhedspleje, som f.eks. hospitaler og klinikker. Det kan spænde fra håndvask til rengøring og desinficering af brugt medicinsk udstyr og metoder til bekæmpelse af infektioner.

 • Sundhedslovgivning

  Patientrettigheder og sundhedsarbejderes ansvar og mulige konsekvenser og retsforfølgning i forbindelse med forsømmelser eller uagtsomhed ved medicinsk behandling.

 • Mikroskopteknikker

  Teknikkerne, funktionerne og begrænsningerne ved mikroskopi til at visualisere objekter, der ikke kan ses med det blotte øje.

 • Steriliseringsteknikker

  De metoder og teknikker, der anvendes til at destruere eller fjerne mikroorganismer såsom vira og bakterier, der kan kontaminere medicinske instrumenter eller enhver form for materiale inden for sundhedsplejen.

 • Klinisk cytologi

  Forskning i cellers dannelse, struktur og funktion.

 • Medicinsk informatik

  Processer og værktøjer, der anvendes til analyse og formidling af medicinske data ved hjælp af datamatiserede systemer.

 • Finnålsaspiration

  Den type af biopsi, hvor en tynd nål indføres i et område med kropsvæv og analyseres i laboratorium for at fastslå, om vævet er godartet eller ondartet.

Færdigheder

 • Anvende sikkerhedsprocedurer på laboratorium

  Sørge for, at laboratorieudstyr anvendes på en sikker måde, og håndtering af prøver er korrekt. Arbejde for at sikre, at forskningsresultater er gyldige.

 • Levere testresultater til sundhedspersonale

  Registrere og godkende prøveresultater for lægepersonale, der gør brug af oplysninger til diagnose og behandling af patienters sygdomme.

 • Tjekke modtagne biologiske prøver

  Sikre, at de modtagne biologiske prøver såsom blod og væv mærkes og registreres korrekt og indeholder relevante oplysninger om patienten.

 • Undersøge celleprøver mikroskopisk

  Klargøre og sende de celleprøver, der er modtaget, til undersøgelse med henblik på test på objektglas samt kolorere og mærke celleforandringer og abnormiteter i cellerne.

 • Sætte mærkater på medicinske laboratorieprøver

  Mærke prøver fra det medicinske laboratorium korrekt med præcis information i henhold til det gældende kvalitetssystem.

 • Anvende god klinisk praksis

  Sikre overholdelse og anvendelse af de etiske og videnskabelige kvalitetsstandarder, der anvendes til at gennemføre, registrere og rapportere kliniske forsøg, der involverer menneskelig deltagelse, på internationalt plan.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Bistå ved laboratoriedokumentation

  Bistå med at dokumentere laboratoriearbejdet, især under hensyntagen til politikker og standardiserede driftsprocedurer.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Lede infektionskontrol på afdelingen

  Gennemføre en række foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner, formulere og etablere sundheds- og sikkerhedsprocedurer og -politikker.

 • Vedligeholde medicinsk laboratorieudstyr

  Regelmæssigt kontrollere tilstanden af det anvendte medicinske laboratorieudstyr, rengøre det og udføre vedligeholdelsesarbejde, alt efter hvad der er nødvendigt.

 • Anerkende cytologiske anomalier

  Identificere cytologiske anomalier, f.eks. smitsomme agenser, inflammatoriske processer og præcancerlæsioner i gynækologiske og ikke-gynækologiske prøver.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Anvende sundhedsvidenskab

  Anvende en lang række biomedicinske, psykosociale, organisatoriske, uddannelsesmæssige og samfundsmæssige aspekter af sundhed, sygdom og sundhedspleje for at forbedre sundhedsydelser og livskvalitet.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Følge kontrolprocedurer for sundhedsfarlige stoffer

  Tilslutte sig procedurerne for kontrol af stoffer, som er farlige for sundheden (COSHH), i forbindelse med aktiviteter, der involverer farlige stoffer, f.eks. bakterier, allergener, olieaffald, maling eller bremsevæsker, der medfører sygdom eller skader.

 • Påtage sig et ansvar

  Påtage sig ansvaret for ens egne faglige aktiviteter og anerkende begrænsninger i egen formåen og egne kompetencer.

 • Betjene mikroskop

  Betjene et mikroskop, et instrument, der anvendes til at se genstande, der er for små for det blotte øje.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

Source: Sisyphus ODB