Profession tekniker inden for farveprøvning

Teknikere inden for farveprøvning udarbejder opskrifter på farver og farvningsblandinger. De sikrer konsistens i farven under anvendelse af materialer fra forskellige kilder.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fysisk-kemiske egenskaber ved crust-læder

  De fysiske og kemiske egenskaber ved mellemprodukter af læder, der allerede har undergået garvning. Disse egenskaber varierer alt efter oprindelseslandet og tidligere fremstillingsprocesser.

 • Teknikker til færdigbehandling af læder

  Udstyr, teknologier og teknikker til overfladebehandling og laminering af læder i henhold til produktspecifikationen. Emnerne omfatter klargøring af overflader, udstyrstyper, forberedelse af substrat, driftsovervågning og applikationer relateret til forskellige typer færdigbehandling, overfladebehandlingsmidler og færdige artikler.

 • Karakteristika ved garvningskemikalier

  Kemiske hjælpestoffers sammensætning og fysisk-kemiske egenskaber anvendt i forskellige garvningsprocesser (garvestoffer, fedtvæsker, pigmenter, farvestoffer osv.)

 • Læderteknologi

  Et emne, der omfatter traditionelle og avancerede teknikker til fremstilling af garvningsprocesser, herunder maskineri, serviceanlæg og andet støtteudstyr, som f.eks. bevægelige systemer eller doseringssystemer.

 • Læderfarvekemi

  Forstå farvekemi, anvendelsen og reaktionen af farvestoffer i forhold til læder.

 • Læderkemitest

  En række test, der beskriver de kemiske egenskaber ved læder. De omfatter pH og indholdet af specifikke stoffer.

 • Læderkemi

  Kemisk sammensætning og kemiske egenskaber ved skind/hud og kemikalier, der anvendes, og deres ændring under de forskellige garveriprocesser. Reaktioner mellem skind/hud eller halvfærdigt læder og kemiske produkter i de forskellige faser af processen og de faktorer, der påvirker resultaterne af reaktionerne og processen. Overvågning af kemiske forarbejdningsindikatorer og karakteristika for skind/huder/læder.

 • Indkøb af farvekemikalier

  Hele det tilgængelige spektrum af farvestoffer og farvekemikalier egnet til læder, og hvor de forhandles.

Færdigheder

 • Arbejde i tekstilproduktionsteam

  Samarbejde harmonisk med kolleger i team inden for tekstil- og beklædningsindustrien.

 • Teste hjælpekemikalier

  Foretage analyser for at karakterisere af indholdet af blandinger af kemiske hjælpestoffer. Det omfatter bestemmelse af vandindholdet, antallet af angivne aktive principper, potentielle farer osv.

 • Udvikle fremstillingsanvisninger

  Detaljeret at beskrive de aktiviteter, der er nødvendige for en korrekt drift og forvaltning af processer (mængde af kemiske produkter, planlægning og forarbejdning, overvågning). 

 • Indtage en målrettet ledelsesrolle over for kolleger

  Tage en lederrolle i organisationen og med kolleger for at varetage coaching og vejledning af underordnede med specifikke mål.

 • Skelne mellem farvenuancer

  Evnen til at analysere, blande og matche farver. Være i stand til at bestå en prøve i farvesynsskarphed.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Identificere sig med virksomhedens mål

  Handle til fordel for virksomheden og opnåelse af dens mål.

 • Håndtere miljøpåvirkning fra arbejder

  Håndtere samspillet med virksomhederne og deres indvirkning på miljøet. Identificere og vurdere produktionsprocessens og de dertil knyttede tjenesters miljøvirkninger og regulere en reduktion af virkningerne på miljøet og på mennesker. Tilrettelægge handlingsplaner og overvåge eventuelle indikatorer for forbedringer.

 • Bruge kommunikationsteknikker

  Anvende kommunikationsteknikker, som gør det muligt for samtalepartnere at forstå hinanden bedre og kommunikere præcist ved transmission af meddelelser.

 • Tilpasse til nye situationer

  Ændre tilgangen til situationer på grundlag af uventede og bratte ændringer i folks behov og humør eller i trends; ændre strategier, improvisere og naturligt tilpasse sig disse vilkår.

 • Forberede farveblandinger

  Forberede farveblandinger i overensstemmelse med opskrifterne og/eller egenskaberne ved den vare, der skal fremstilles.

 • Finde nye måder at gøre tingene på

  Søge efter forbedringer og præsentere innovative løsninger, kreativitet og alternativ tankegang med henblik på at udvikle nye teknologier, metoder, idéer og svar på arbejdsrelaterede problemer.

 • Tænke analytisk

  Fremlægge tanker og overvejelser med henblik på at identificere styrker og svagheder ved alternative løsninger, konklusioner eller problemer.

 • Administrere forsyninger

  Overvåge og kontrollere strømmen af forsyninger, der omfatter køb, oplagring og transport af den nødvendige kvalitet af råvarerne samt lageropgørelser af igangværende arbejde. Administrere forsyningskædens aktiviteter og synkronisere udbuddet med produktionsefterspørgsel og kunde.

 • Anvende farveanvisninger korrekt

  Tilberede farve- og andre kemiske blandinger i overensstemmelse med opskrifterne og/eller varens egenskaber. Fortolke og overholde instrukser, herunder tekniske og driftsmæssige detaljer til gennemførelse af processer.

 • Bruge farvematchingteknikker

  Anvende særlige teknikker til at matche forskellige farver.

 • Udføre arbejdsinstrukser

  Forstå, fortolke og korrekt anvende arbejdsinstrukser vedrørende forskellige opgaver på arbejdspladsen.

Source: Sisyphus ODB