Profession tekniker inden for fjernmåling

Teknikere inden for fjernmåling indsamler luftbårne data. De anvender udstyr, der har til formål at indsamle data og fastlægge geografiske steder med henblik på at bidrage til en række forskellige operationer, såsom bevarelse af landområder, byplanlægning og militære operationer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Geografi

  Den videnskabelige disciplin, der vedrører studiet af landområder, fænomener, egenskaber og indbyggere på jorden. Dette felt har til formål at forstå jordens naturlige og menneskeskabte kompleksitet.

 • Landmåling

  Metoden til bestemmelse af jordoverflade- eller tredimensional position af punkter samt afstandene og vinklerne mellem disse.

 • Geomatik

  Den videnskabelige disciplin, der vedrører indsamling, opbevaring og behandling af geografiske oplysninger.

 • Geodæsi

  Den videnskabelige disciplin, der kombinerer anvendt matematik og geovidenskaber for at måle og afbilde Jorden. Den omfatter studiet af fænomener som f.eks. tyngdefelter, polarbevægelse og tidevand.

 • Fjernmålingsteknikker

  De forskellige teknikker til at indhente oplysninger om genstande og fænomener på jordens overflade uden fysisk kontakt med dem, f.eks. elektromagnetisk stråling, radarbilleddannelse og sonarbilleddannelse.

 • Fotogrammetri

  Videnskaben at tage fotografier fra mindst to forskellige steder for at måle landområdet til gengivelse på et kort, i en 3D-model eller i en fysisk model.

 • Geografiske informationssystemer

  Værktøjer, der indgår i geografisk kortlægning og positionering, såsom GPS (globale positioneringssystemer), GIS (geografiske informationssystemer) og RS (telemåling).

Færdigheder

 • Udføre analytiske matematiske beregninger

  Anvende matematiske metoder og anvende beregningsteknologier til at foretage analyser og finde løsninger på specifikke problemer.

 • Bruge geografiske informationssystemer

  Arbejde med computerdatasystemer såsom geografiske informationssystemer (GIS).

 • Føre opgavefortegnelser

  Tilrettelægge og klassificere fortegnelser over udarbejdede rapporter og korrespondance vedrørende udført arbejde samt statusopgørelser over opgaver.

 • Have visuel forståelse

  Fortolke diagrammer, kort, grafik og andre billedpræsentationer, der anvendes i stedet for tekst på skrift. Den anvendte grafik varierer fra proces til proces; derfor skal fagpersonen have tilstrækkeligt kendskab til området til at følge og bruge de præsenterede oplysninger.

 • Undersøge radarbilleder

  Analysere radarbilleder med henblik på at undersøge fænomener på Jordens overflade.

 • Indsamle data ved hjælp af GPS

  Indsamle data i marken ved hjælp af GPS-udstyr (Global Positioning System).

 • Studere luftfotos

  Bruge luftfotos til at undersøge fænomener på Jordens overflade.

Source: Sisyphus ODB