Profession tekniker inden for fotonik

Teknikere inden for fotonik samarbejder med ingeniører om udviklingen af fotoniske systemer eller komponenter, som regel i form af optisk udstyr, såsom lasere, linser og fiberoptisk udstyr. Teknikere inden for fotonik opbygger, tester, installerer og kalibrerer optisk udstyr. De læser blåtryk og andre tekniske tegninger til udvikling af test- og kalibreringsmetoder.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fremstilling af optiske produkter

  Processen og de forskellige faser i fremstillingen af et optisk produkt, fra design og prototypefremstilling til klargøring af optiske komponenter og linser, samling af optisk udstyr og midlertidig og endelig prøvning af optiske produkter og komponenter heraf.

 • Karakteristika ved optisk glas

  Karakteristika ved optisk glas såsom brydningsindeks, dispersion og kemiske egenskaber.

 • Optisk teknik

  Underdisciplin inden for ingeniørvidenskab, der beskæftiger sig med udvikling af optiske instrumenter og applikationer, såsom teleskoper, mikroskoper, linser, lasere, fiberoptisk kommunikation og billeddannelsessystemer.

 • Fotonik

  Videnskab og teknologi til generering, styring og detektering af lyspartikler. Det udforsker fænomener og anvendelser, hvor der anvendes lys til overførsel eller behandling af oplysninger eller til fysisk ændring af materialer.

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Typer af optiske instrumenter

  Være i besiddelse af oplysninger om typerne af optiske instrumenter og linser, såsom mikroskoper og teleskoper, og om deres mekanik, komponenter og egenskaber.

 • Optik

  Den videnskab, der undersøger elementerne og reaktionen af lys.

 • Optoelektronik

  En gren inden for elektronikken og lyslæren, der vedrører studiet og anvendelsen af elektronisk udstyr, der detekterer og styrer lys.

 • Standarder for optisk udstyr

  Nationale og internationale kvalitets- og sikkerhedsregler for anvendelse og fremstilling af optisk udstyr, herunder optiske materialer, optiske komponenter, optiske systemer, oftalmisk udstyr, optomekanisk udstyr, optisk måleudstyr, fotografisk udstyr og optoelektronisk udstyr.

 • Optiske komponenter

  De komponenter og materialer, der er nødvendige for at opbygge optiske instrumenter som linser og rammer.

 • Refraktionseffekt

  Refraktionseffekt eller optisk kraft er, i hvor høj grad et optisk system, såsom en linse, konvergerer eller divergerer lys. Divergerende linser har en negativ refraktionseffekt, mens konvergerende linser har en positiv refraktionseffekt.

 • Lasere

  Anordninger, der kan frembringe lys ved hjælp af optisk forstærkning af den stimulerede emission af elektromagnetisk stråling, såsom gaslasere, faststoflasere, fiberlasere, fotonlasere og halvlederlasere. Den rumlige og tidsmæssige sammenhæng mellem lasere giver mulighed for koncentration af lys på ét sted, f.eks. laserpenne, samt lysets koncentration i tid, så lyset kan fremstilles på meget kortere tid end andet lys og kan også afgive en enkelt lysfarve.

Færdigheder

 • Fastgøre komponenter

  Spænde komponenter sammen i henhold til blueprints og tekniske planer med henblik på at skabe underenheder eller færdige produkter.

 • Montere optiske komponenter på rammer

  Montere optiske komponenter, som f.eks. lygteglas, og præcisionskomponenter, som f.eks. brillestel, på enheder og tilpasse. Linser sættes mekanisk på plads med holderinge med gevind og ved brug af klæbekit på den udvendige cylindriske kant for at holde de enkelte linser på plads.

 • Forberede produktionsprototyper

  Forberede tidlige modeller eller prototyper for at afprøve koncepter og replikeringsmuligheder. Skabe prototyper til vurdering af forproduktionsforsøg.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Kommunikere og samarbejde med ingeniører

  Samarbejde med ingeniører for at sikre en fælles forståelse og drøfte produktdesign, -udvikling og -forbedring.

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Rengøre optiske komponenter

  Rengøre optiske komponenter efter hver cyklus i fremstillingsprocessen.

 • Kontrollere kvaliteten af produkter

  Anvende forskellige teknikker for at sikre, at produktkvaliteten overholder kvalitetsstandarderne og specifikationerne. Føre tilsyn med fejl, emballering og returvarer til forskellige produktionsafdelinger.

 • Assistere videnskabelige forskere

  Bistå ingeniører og videnskabsfolk med at gennemføre forsøg, foretage analyser, udvikle nye produkter eller processer, udvikle teori og foretage kvalitetskontrol.

 • Samle optoelektronik

  Forberede, konstruere og samle optoelektroniske komponenter og systemer, såsom lasere og billeddannelsessystemer, ved hjælp af lodde-, mikrofabrikations- og poleringsmetoder.

 • Betjene optisk monteringsudstyr

  Etablere og betjene udstyr til optisk forarbejdning eller monteringsudstyr, f.eks. optiske spektralanalysatorer, maskinsave, lasere, lim til forme, loddekolber og wirelim.

 • Justere komponenter

  Justere og oplægge komponenter for at sætte dem rigtigt sammen i henhold til tekniske tegninger og planer.

 • Teste optiske komponenter

  Teste optiske systemer, produkter og komponenter med passende optiske testmetoder som f.eks. aksial stråletest og skrå stråletest.

 • Påføre optisk belægning

  Påføre belægning på optiske linser som f.eks. reflekterende belægning til spejle, antirefleksive belægninger til kameraobjektiver, eller tonede overfladebehandlingsmidler til solbriller.

Source: Sisyphus ODB