Profession tekniker inden for fremstilling af lædervarer

Teknikere inden for fremstilling af lædervarer udfører en lang række aktiviteter og opgaver i forbindelse med fremstillingsprocessen for lædervarer, herunder opskæring, lukning og færdiggørelse, i henhold til foruddefinerede kvalitetskriterier, som er et resultat af det direkte forhold til kunderne. De anvender manuelle teknikker understøttet af enkelt traditionelt udstyr til fremstilling af eneleverandørmodeller eller meget små ordrer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lædervarematerialer

  Den brede vifte af materialer anvendt i produktionen af lædervarer: læder, imiteret læder (syntetiske eller kunstige materialer), tekstil osv.; måden at skelne mellem de forskellige materialer baseret på deres egenskaber, fordele og begrænsninger.

 • Lædervarefremstillingsprocesser

  Processer, teknologi og maskiner, der anvendes i fremstillingen af lædervarer.  

 • Forudgående syningsprocesser og -teknikker i forbindelse med fremstilling af fodtøj og lædervarer

  Teknologi, herunder maskiner og teknikker, til fremstilling af lædervarer og fodtøjsoverdele.

 • Lædervarekomponenter

  De forskellige procedurer og metoder i forbindelse med forarbejdning af lædermaterialer og lædervarer, såsom fremstillingsevne og egenskaber.  

 • Lædervarekvalitet

  Kvalitetsspecifikationerne for materialer, processer og slutprodukter, de mest almindelige defekter ved læder, hurtige prøvningsprocedurer, laboratorietestprocedurer og -standarder samt passende udstyr til kvalitetskontrol. 

Færdigheder

 • Lede produktionen af fodtøj eller lædervarer

  Planlægge produktionen af fodtøj eller lædervarer i overensstemmelse med virksomhedens mål, frister og disponible ressourcer. Distribuere, koordinere og kontrollere alle aktiviteter og de forskellige produktionsfaser ved hjælp af oplysninger fra tekniske datablade og organisation og metoder. Tilstræbe at optimere kvalitet, produktivitet og sikkerhed. Samarbejde med alle tilknyttede afdelinger. Rapportere om produktion, kvalitet, produktivitetsafvigelser og foreslå korrigerende foranstaltninger.

 • Anvende automatiske skæresystemer til fodtøj og lædervarer

  Tilpasse og fastlægge de tekniske driftsparametre for tilskæring af fodtøj og lædervarer. Kontrollere og vælge stanseforme, klassificere de udskårne stykker i forhold til skærebegrænsninger, -specifikationer og kvalitetskrav. Kontrollere og færdiggøre tilskæringsbestillinger. Foretage enkle procedurer for vedligeholdelse af maskiner.

 • Formidle forretningsmæssige og tekniske problemer på fremmedsprog

  Tale et eller flere fremmedsprog for at kunne formidle kommercielle og tekniske problemer til forskellige leverandører og kunder.

 • Planlægge lædervareproduktion

  Udforme fremstillingsprocessen for hver model af lædervarer. Planlægge fremstillingsfaserne og produktionsaktiviteterne. Planlægge brugen af materialer og læderkomponenter. Vælge maskiner og udstyr. Planlægge arbejdsstyrken. Beregne direkte og indirekte omkostninger ved fremstilling. Planlægge vedligeholdelsen af maskinerne og udstyret.

 • Anvende grundlæggende regler for vedligeholdelse af maskiner til fremstilling af lædervarer og fodtøj

  Anvende grundlæggende regler for vedligeholdelse og renhed af udstyr og maskiner, der anvendes til fremstilling af fodtøj og lædervarer.

 • Mindske miljøpåvirkningen fra fremstilling af fodtøj

  Vurdere de miljømæssige konsekvenser af fremstilling af fodtøj og minimere miljørisici. Reducere miljøskadelige arbejdsmetoder i de forskellige faser af fremstillingen af fodtøj.

 • Forberede prøver af lædervarer

  Fremstille, afprøve og kontrollere prototyper eller prøver af lædervarer i forhold til et sæt på forhånd fastlagte kriterier i alle faser af fremstillingsprocessen. Revidere de oprindelige designkoncepter og gennemføre tekniske forbedringer.

 • Bruge kommunikationsteknikker

  Anvende kommunikationsteknikker, som gør det muligt for samtalepartnere at forstå hinanden bedre og kommunikere præcist ved transmission af meddelelser.

 • Bruge IT-værktøjer

  Anvende computere, computernetværk og andre informationsteknologier og udstyr til at lagre, hente, overføre og manipulere med data i forbindelse med en forretning eller en virksomhed.

Source: Sisyphus ODB