Profession tekniker inden for grundvandsovervågning

Teknikere inden for grundvandsovervågning overvåger miljøet, indsamler data i form af prøver og foretager afprøvninger på et laboratorium eller i felten for at undersøge potentielle forureningskilder. De udfører også vedligeholdelsesarbejde på overvågningsudstyret.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kemi

  Stoffers sammensætning, struktur og egenskaber og processerne og transformationerne, de gennemgår, samt brugen af forskellige kemikalier og deres interaktion, produktionsteknikker, risikofaktorer og bortskaffelsesmetoder.

 • Vandkemianalyser

  Principper for kompleks vandkemi

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker, der anvendes inden for naturvidenskabens forskellige områder med henblik på at tilvejebringe forsøgsdata, såsom gravimetrisk analyse, gaskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

Færdigheder

 • Fortolke videnskabelige data for at vurdere vandkvalitet

  Analysere og fortolke data som biologiske egenskaber med henblik på at kende vandkvaliteten.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Analysere forskellige typer vand

  Planlægge borehuller samt teste og analysere overfladevand og grundvand.

 • Overvåge vandkvalitet

  Måle vandkvalitet: temperatur, ilt, salinitet, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet, klorofyl. Overvåge mikrobiologisk vandkvalitet.

 • Udføre vandkemianalyse

  Udføre vandkemianalyse

 • Indsamle prøver til analyse

  Indsamle prøver af materialer eller produkter til laboratorieanalyse.

 • Udføre laboratorietest

  Gennemføre test i et laboratorium for at frembringe pålidelige og præcise data til understøttelse af den videnskabelige forskning og produkttestning.

 • Udføre vandtestprocedurer

  Gennemføre testprocedurer for vandkvalitet, f.eks. pH-test og opløste faste stoffer. Forstå instrumenteringstegninger.

 • Måle parametre for vandkvalitet

  Sikre vandkvaliteten ved at tage hensyn til forskellige elementer, f.eks. temperatur.

 • Teste kemiske prøver

  Gennemføre testprocedurer for allerede forberedte kemiske prøver ved hjælp af det nødvendige udstyr og materialer. Testning af kemiske prøver indebærer tiltag som f.eks. pipettering eller fortynding.

 • Teste prøver for forurenende stoffer

  Måle koncentrationer af forurenende stoffer i prøverne. Beregne luftforurening eller gasflow i industriprocesser. Identificere potentielle sikkerheds- eller sundhedsrisici, f.eks. stråling.

 • Undersøge grundvand

  Forberede og gennemføre feltundersøgelser for at fastslå grundvandskvaliteten. Analysere og fortolke kort, modeller og geografiske data. Danne et billede af grundvandsforekomst og jordforurening. Indsende rapporter om problemer med grundvand fra deponeringsanlæg, f.eks. arealforurening forårsaget af kulforbrændingsprodukter.

 • Klargøre kemiske prøver

  Klargøre de specifikke prøver såsom gas, væske eller faste stoffer, så de er klar til analyse og mærkning, opbevare prøver i henhold til specifikationer.

Source: Sisyphus ODB