Profession tekniker inden for hydrografisk opmåling

Teknikere inden for hydrografisk opmåling udfører oceanografiske og opmålingsoperationer i havmiljøer. De bistår ved hjælp af specialudstyr hydrografiske inspektører med at kortlægge og undersøge undervandstopografi og morfologi af vandområder. De bistår med installation og anvendelse af hydrografisk og geodætiske udstyr og aflægger rapport om deres arbejde.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Hydrografi

  Videnskabelig disciplin, der vedrører studiet og målingen af de fysiske egenskaber af vandområder, f.eks. have, søer og floder. Man undersøger den nuværende situation mhp. navigation og forudsiger ændringer over tid.

 • Geodæsi

  Den videnskabelige disciplin, der kombinerer anvendt matematik og geovidenskaber for at måle og afbilde Jorden. Den omfatter studiet af fænomener som f.eks. tyngdefelter, polarbevægelse og tidevand.

 • Landmåling

  Metoden til bestemmelse af jordoverflade- eller tredimensional position af punkter samt afstandene og vinklerne mellem disse.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Undersøgelsesteknikker

  Teknikker til at identificere en målgruppe, vælge den rigtige undersøgelsesmetode og analysere dataene.

 • Kartografi

  En undersøgelse af fortolkningen af de elementer, der er afbildet på kort, målingerne og de tekniske specifikationer. 

 • Geomatik

  Den videnskabelige disciplin, der vedrører indsamling, opbevaring og behandling af geografiske oplysninger.

 • Morfologi

  Det forskningsområde, der vedrører den generelle opbygning af organismer og deres særpræg, herunder deres størrelse og form.

 • Batymetri

  Den videnskabelige disciplin, der vedrører studiet af undersøisk topografi.

 • Målemetoder

  Have en forståelse af overvågningsmetoder, teledetektionsmetoder og -udstyr.

 • Topografi

  Grafisk gengivelse af overfladekarakteristika på et sted eller område på et kort, der viser deres relative positioner og højder.

Færdigheder

 • Udføre undervandsundersøgelser

  Udføre undersøgelser under vandet for at måle og kortlægge undervandets topografi og morfologi af legemer i vand for at støtte planlægningen af akvakulturprojekter, opførelsen af marine konstruktioner og udnyttelsen af naturressourcer.

 • Dokumentere undersøgelse

  Udfylde og indsende alle nødvendige administrative, operationelle og tekniske dokumenter vedrørende en undersøgelse.

 • Udføre landmålerberegninger

  Udføre beregninger og indsamle tekniske data med henblik på at fastslå korrektion af jordens krumning, polygonjusteringer og -lukninger, nivelleringsforløb, azimutretninger, markørplaceringer osv.

 • Bistå ved hydrografiske undersøgelser

  Bistå ved installation og ibrugtagning af hydrografisk undersøgelsesudstyr.

 • Udarbejde matrikelrapport

  Skrive en matrikelrapport med oplysninger om ejendomsskel, terrænets højde og dybde osv.

 • Indsamle kortlægningsdata

  Indsamle og bevare kortlægningsressourcer og -data.

 • Justere landmålerudstyr

  Sikre målingernes nøjagtighed ved at justere landmålerudstyret.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Registrere landmålinger

  Indsamle og behandle beskrivende data ved hjælp af dokumenter som f.eks. skitser, tegninger og noter.

 • Betjene landmålerinstrumenter

  Betjene og tilpasse måleinstrumenter såsom teodolitter og prismer samt andre elektroniske værktøjer til afstandsmåling.

Source: Sisyphus ODB