Profession tekniker inden for instrumentudstyr

Teknikere inden for instrumentudstyr bistår instrumenteringsingeniører med udvikling af kontroludstyr såsom ventiler, relæer og regulatorer, der kan anvendes til at overvåge og kontrollere processer. Teknikere inden for instrumentudstyr er ansvarlig for bygning, afprøvning, overvågning og vedligeholdelse af udstyr. De anvender skruenøgler, stråleskæremaskiner, rundsave og løbekraner til at bygge og reparere udstyr.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

 • Instrumenteringsudstyr

  Udstyr og instrumenter til overvågning og kontrol af processer, såsom ventiler, regulatorer, afbrydere og relæer.

 • Metallurgi

  Den videnskabsgren, der beskæftiger sig med de kemiske og fysiske egenskaber ved metalliske elementer, intermetalliske elementer og legeringer.

 • Instrumenteringsteknik

  Den videnskabelige og tekniske disciplin, der vedrører kontrol af produktionsvariabler inden for produktion og fremstilling. Der fokuseres også på design af systemer med specifik ønsket adfærd. Disse systemer anvender sensorer til måling af produktiviteten for det udstyr, der kontrolleres.

 • Kontrolteknik

  Underdisciplin inden for ingeniørvidenskab, der fokuserer på at regulere systemers adfærd ved anvendelse af følere og aktuatorer.

 • Elektromekanik

  De tekniske processer, hvor elektrisk og mekanisk teknik kombineres i anvendelsen af elektromekanik i anordninger, der bruger elektricitet til at skabe mekanisk bevægelse, eller anordninger, der producerer elektricitet ved mekanisk bevægelse.

Færdigheder

 • Samle måleudstyr

  Samle og sammensætte de forskellige komponenter i måleudstyret, f.eks. kredsløbskort, kontrolenheder, sensorer, sendere og kameraer, for at skabe præcisionsinstrumenter, som kan måle, overføre, angive, registrere og kontrollere.

 • Læse monteringstegninger

  Læse og fortolke tegninger, der indeholder alle dele og underenheder af et bestemt produkt. Tegningen identificerer de forskellige komponenter og materialer og giver vejledning i, hvordan et produkt samles.

 • Kontrollere kvaliteten af produkter

  Anvende forskellige teknikker for at sikre, at produktkvaliteten overholder kvalitetsstandarderne og specifikationerne. Føre tilsyn med fejl, emballering og returvarer til forskellige produktionsafdelinger.

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

 • Justere komponenter

  Justere og oplægge komponenter for at sætte dem rigtigt sammen i henhold til tekniske tegninger og planer.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Betjene loddeudstyr

  Bruge loddeudstyr til at smelte og sammensætte dele af metal eller stål, f.eks. loddepistol, loddelampe, gasdrevet loddekolbe og andre.

 • Forvalte instrumenteringssystemer

  Opstille, tilpasse, drive og vedligeholde instrumenteringssystemer. Behandle og analysere data og præsentere forskningsresultater.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Bruge håndværktøj

  Anvende værktøjer, der fungerer ved håndkraft, f.eks. skruetrækkere, hamre, tænger, bor og knive til at behandle materialer og bidrage til at skabe og samle forskellige produkter.

 • Læse standardblueprints

  Læse og forstå standard blueprints, maskiner og procestegninger.

 • Måle dele

  Anvende måleinstrumenter til at måle dele af færdigvarer. Tage hensyn til fabrikanternes specifikationer for at udføre målingen.

 • Bruge skruenøgler

  Brug spændenøgler for at tilpasse maskiner og udstyr.

 • Samle instrumenteringsudstyr

  Opbygge systemer og instrumenter, der måler, kontrollerer og overvåger processer. Passe instrumentdele til, som f.eks. strømforsyningsenheder, kontrolenheder, linser, fjedre, kredsløbskort, sensorer, sendere og betjeningsgreb.

 • Forberede produktionsprototyper

  Forberede tidlige modeller eller prototyper for at afprøve koncepter og replikeringsmuligheder. Skabe prototyper til vurdering af forproduktionsforsøg.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Bruge elværktøj

  Betjene eldrevne pumper. Bruge håndværktøj eller elværktøj. Bruge værktøj til reparation af køretøjer eller sikkerhedsudstyr.

 • Sikre, at specifikationer overholdes

  Sikre, at de monterede produkter er i overensstemmelse med de angivne specifikationer.

 • Udvikle instrumenteringssystemer

  Udvikle kontroludstyr, såsom ventiler, relæer og regulatorer, der kan anvendes til at overvåge og kontrollere processer. Afprøve det udviklede udstyr.

 • Fastgøre komponenter

  Spænde komponenter sammen i henhold til blueprints og tekniske planer med henblik på at skabe underenheder eller færdige produkter.

 • Teste instrumenteringsudstyr

  Kontrol af instrumenteringsudstyret for nøjagtighed og ydeevne ved hjælp af pneumatisk, elektronisk og elektrisk prøve- og måleudstyr samt håndværktøjer.

 • Assistere videnskabelige forskere

  Bistå ingeniører og videnskabsfolk med at gennemføre forsøg, foretage analyser, udvikle nye produkter eller processer, udvikle teori og foretage kvalitetskontrol.

 • Måle elektriske karakteristika

  Måle spænding, strøm, modstand eller andre elektriske egenskaber ved hjælp af elektrisk måleudstyr såsom universalmålere, voltmetre og amperemetre.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Kommunikere og samarbejde med ingeniører

  Samarbejde med ingeniører for at sikre en fælles forståelse og drøfte produktdesign, -udvikling og -forbedring.

Source: Sisyphus ODB