Profession tekniker inden for jernbanevedligeholdelse

Teknikere inden for jernbanevedligeholdelse udfører rutineeftersyn af jernbanespor, elledninger, signaler, sporskifter og anden jernbaneinfrastruktur. De sendes også ud til hurtigt, sikkert og på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet at reparere mangler.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Togmekanik

  Besidde grundlæggende viden om den mekanik, der er involveret i tog, forstå de tekniske aspekter og deltage i drøftelser om relaterede emner med henblik på at løse problemerne i forbindelse med mekanikken.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

 • Løbekarakteristika

  Indgående forståelse af de fysiske kræfter, der indgår i samspillet mellem hjulene og skinnen, eventuelle mangler ved skinnerne, vedligeholdelsespraksis og omkostninger.

 • Sensorer

  Sensorer er transducere, der kan detektere eller registrere egenskaber i deres omgivelser. De opdager ændringer i apparatur eller miljø og giver et tilsvarende optisk eller elektrisk signal. Sensorer opdeles almindeligvis i seks klasser: mekaniske, elektroniske, termiske, magnetiske, elektrokemiske og optiske sensorer.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

Færdigheder

 • Bruge sikkerhedsudstyr i forbindelse med byggeri

  Bruge elementer af beskyttelsesbeklædning som f.eks. sko med tåkappe i stål og udstyr som f.eks. beskyttelsesbriller, for at minimere risikoen for uheld i bygge- og anlægssektoren og afbøde eventuelle skader, hvis der sker en ulykke.

 • Fortolke grafiske registreringer fra skinnekørende fejlfindingsmaskine

  Læse, analysere og fortolke de grafiske optagelser fra den skinnekørende fejlfindingsmaskine for at opdage mangler eller skinnefejl.

 • Teste sensorer

  Teste sensorer med passende udstyr. Indsamle og analysere data. Overvåge og evaluere systemets præstationer og træffe foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.

 • Følge arbejdsmiljøprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed

  Anvende de relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed for at forebygge ulykker, forurening og andre risici.

 • Inspicere jernbaner visuelt

  Visuelt kontrollere integriteten af jernbaneskinner, sveller og ballast. Dette sker normalt som reaktion på indberetninger fra arbejdstagere eller registreringer fra sensorer.

 • Finde funktionsfejl i togspor

  Identificere og analysere skader eller funktionsfejl på mekanisk, pneumatisk eller hydraulisk udstyr på jernbanespor, fastsætte nødvendig vedligeholdelse og reparation.

 • Inspicere spor fra sporinspektionsfartøj

  Overvåge målinger fra forskellige sensorer, der opdager fejl i et jernbanespor, herunder lasersensorer, der detekterer afbrydelser, mikrofonsensorer, gyroskoper, der afslører hældning osv..

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Registrere skinnefejl

  Udarbejde dokumenter og rapporter om arten af undersøgte skinnedefekter, placering af skinnefejl, beliggenhed osv.

 • Vedligeholde sensorudstyr

  Diagnosticere og opdage fejl i sensorkomponenter, systemer og produkter, der anvender sensorer, og fjerne, udskifte eller reparere disse komponenter, når det er nødvendigt. Udføre vedligeholdelsesopgaver på forebyggende udstyr såsom lagring af komponenterne i rene, støvfri og ikke-fugtige rum.

 • Overvåge stationære skinnesensorer

  Overvåge en række sensorer, f.eks. sensorer til opvarmning og belastning af hjul, som opdager fejl i jernbane- og togdriften. Kontrollere output fra sensorer på afstand eller besøge stedet.

 • Inspicere byggematerialer

  Kontrollere byggematerialer for skader, fugt, tab eller andre problemer, før materialet anvendes.

 • Rådgive om reparation af jernbaneinfrastruktur

  Udarbejde rådgivning om vedligeholdelse, reparation eller opgradering af den inspicerede jernbaneinfrastruktur.

Source: Sisyphus ODB