Profession tekniker inden for kloakvedligeholdelse

Teknikere inden for kloakvedligeholdelse fører tilsyn med kloakker og rørledninger. De gør dette ved at anvende bevægelige videokameraer, hvis optagelser fortæller dem, om de er nødt til at udføre vedligeholdelse og reparation af disse typer systemer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Rørledningstyper

  Kende forskellige typer rørledninger og deres forskellige anvendelser. Skelne mellem rørledninger, der anvendes til transport af varer over korte og lange afstande, og forstå deres respektive fødesystemer.

Færdigheder

 • Undersøge infrastrukturer

  Foretage ikke-destruktiv prøvning af civile konstruktioner såsom broer og rørledninger med henblik på at finde abnormiteter eller skader.

 • Vedligeholde testudstyr

  Vedligeholde udstyr til afprøvning af kvaliteten af systemer og produkter.

 • Inspicere rørledninger

  Gennemgå strømledningerne for at påvise skade eller lækager; anvende detektionsudstyr og udføre visuelle inspektioner.

 • Genkende tegn på korrosion

  Genkende symptomer på metal, der viser oxideringseffekter med miljøet, hvilket resulterer i rustdannelse, gennemtæring, spændingsrevnedannelse m.v., og skønne korrosionshastigheden.

 • Sikre arbejdsområde

  Sikre driftsstedet ved at markere grænser, begrænse adgang, placere skilte og træffe andre foranstaltninger for at garantere sikkerhed for offentligheden og personalet.

 • Føre fortegnelser over vedligeholdelsesarbejde

  Føre skriftlige fortegnelser over alle reparationer og vedligeholdelsesarbejde, der er iværksat, herunder oplysninger om de anvendte dele og materialer osv.

 • Vedligeholde septiktanke

  Vedligeholde kloaksystemer, der anvender septiktanke til opsamling af kloakvand, og adskille fast affald fra det, fra boliger eller organisationer. Udføre rutinemæssige vedligeholdelsesopgaver og rengøringsopgaver, identificere og reparere fejl.

 • Samle producerede rørledningsdele

  Samle dele og komponenter fremstillet til rørledninger i virksomheder eller anlæg. Opføre rørledningsnet eller samle dele, der er taget ud med henblik på reparation. Bruge svejseudstyr og andre værktøjer til samling.

 • Supervisere anlæg af kloaksystemer

  Supervisere gennemførelsen af de korrekte planer og metoder for kloaksystemer under anlæg, installation og vedligeholdelse af kloaksystemer for at sikre overensstemmelse med de godkendte planer og sikker drift.

 • Forebygge nedbrydning af rørledning

  Sikre, at rørledninger bevares ved at udføre tilstrækkelig vedligeholdelse af systemet og dets belægningsegenskaber. Forhindre korrosion, lækager og andre problemer.

 • Bruge testudstyr

  Bruge udstyr til testning af ydeevne og drift af maskineri.

 • Teste sensorer

  Teste sensorer med passende udstyr. Indsamle og analysere data. Overvåge og evaluere systemets præstationer og træffe foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.

 • Reparere rørledninger

  Udføre vedligeholdelse og reparation af rørledninger med henblik på at forebygge eller afhjælpe skader ved hjælp af fjernstyrede robotter efter behov.

 • Bruge videoudstyr i rør

  Håndtere bevægelige videokameraer, der visuelt inspicerer kloaksystemer og rørledninger. Kameraet er fastgjort via et langt kabel langs et spil. Analysere billederne for at se, om der er behov for reparation eller vedligeholdelse.

 • Følge arbejdsmiljøprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed

  Anvende de relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed for at forebygge ulykker, forurening og andre risici.

 • Inspicere kloaker

  Efterse kloakledninger for at påvise eksplosive gasser ved hjælp af gasanalyseudstyr.

 • Forhindre skade på forsyningsinfrastruktur

  Konsultere forsyningsselskaber eller planer om placeringen af en forsyningsinfrastruktur, der kan forstyrre et projekt eller blive beskadiget af det. Tage de nødvendige skridt for at undgå skade.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Finde fejl i rørledningsinfrastruktur

  Opdage fejl i rørledningsinfrastruktur under opførelse eller under drift. Detektere fejl som f.eks. konstruktionsfejl, korrosion, terrænbevægelser, varmtvandshane lavet ved en fejl m.v.

Source: Sisyphus ODB