Profession tekniker inden for medicinsk udstyr

Teknikere inden for medicinsk udstyr samarbejder med ingeniører inden for medicinsk udstyr om udformning, udvikling og fremstilling af medicinske tekniske systemer, installationer og udstyr såsom pacemakere, MRI-maskiner og røntgenudstyr. De bygger, installerer, inspicerer, ændrer, reparerer, kalibrerer og vedligeholder medicinsk teknisk udstyr og støttesystemer. Teknikere inden for medicinsk udstyr er ansvarlig for driftsklarhed, sikker anvendelse, økonomisk drift og passende indkøb af medicinsk udstyr og faciliteter på hospitaler.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Medicinsk udstyr

  Udstyr og anordninger til diagnosticering, forebyggelse og behandling af medicinske lidelser. Medicinsk udstyr omfatter en lang række produkter, lige fra sprøjter og proteser til MR-scannere og høreapparater.

 • Pneumatik

  Anvendelse af gas undertryk til frembringelse af mekanisk bevægelse.

 • El-skema

  Billedgengivelse af et elektrisk kredsløb. Viser kredsløbets elementer som forenklede former og strøm- og signalforbindelserne mellem anordningerne. Giver oplysninger om den relative position og placering af udstyr og terminaler på udstyret for at hjælpe med at konstruere eller betjene udstyret. Et kredsløbsdiagram bruges ofte til at finde fejl og til at sikre, at alle forbindelser er udført, og at alle komponenter er til stede.

 • Materialer til medicinsk udstyr

  De forskellige materialer, der anvendes til at skabe medicinsk udstyr, såsom polymermaterialer, termoplastiske og termohærdende materialer, metallegeringer og læder. Ved valget af materialer skal man være opmærksom på medicinske forskrifter, omkostninger og biokompatibilitet.

 • Procedurer for test af medicinsk udstyr

  Metoder til afprøvning af medicinsk udstyrs kvalitet, nøjagtighed og ydeevne samt deres materialer og komponenter før, under og efter systemernes opbygning.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

 • Lovgivning om medicinsk udstyr

  Samling af nationale og internationale bestemmelser vedrørende fremstillingen, sikkerheden og distributionen af medicinsk udstyr.

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Biomedicinsk teknik

  De biomedicinske processer, der anvendes til at fremstille medicinsk udstyr, proteser og behandlinger.

Færdigheder

 • Afhjælpe fejl i udstyr

  Identificere, indberette og reparere skader og funktionsfejl i udstyr; kommunikere med repræsentanter i marken og fabrikanter for at fremskaffe reparations- og udskiftningskomponenter.

 • Justere komponenter

  Justere og oplægge komponenter for at sætte dem rigtigt sammen i henhold til tekniske tegninger og planer.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Fremstille medicinsk udstyr

  Sammensætte medicinsk udstyr i henhold til virksomhedsspecifikationer og nationale og internationale bestemmelser. Gøre brug af specialiserede materialer, værktøjer og maskiner til sammensætning af medicinsk udstyr. Gøre brug af lodde-, svejse- eller bindingsteknik i henhold til typen af medicinsk udstyr. Fastholde et højt renhedsniveau under hele fremstillingsprocessen.

 • Vedligeholde medicinsk udstyr

  Sikre, at alt medicinsk udstyr og alle apparater opbevares og håndteres korrekt, så de bevarer deres funktion og egenskaber.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Assistere videnskabelige forskere

  Bistå ingeniører og videnskabsfolk med at gennemføre forsøg, foretage analyser, udvikle nye produkter eller processer, udvikle teori og foretage kvalitetskontrol.

 • Reparere medicinsk udstyr

  Reparere eller ændre medicinsk apparatur og understøttende udstyr i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Bære renrumsdragt

  Være iklædt beklædningsgenstande, der passer til omgivelserne, og som kræver en høj renhedsgrad for at kontrollere kontamineringsniveauet.

 • Bruge testudstyr

  Bruge udstyr til testning af ydeevne og drift af maskineri.

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

 • Kontrollere kvaliteten af produkter

  Anvende forskellige teknikker for at sikre, at produktkvaliteten overholder kvalitetsstandarderne og specifikationerne. Føre tilsyn med fejl, emballering og returvarer til forskellige produktionsafdelinger.

 • Installere elektrisk og elektronisk udstyr

  Installere udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at fungere, eller udstyr til frembringelse, overførsel eller måling af sådanne strømme og felter. Dette udstyr omfatter strømtavler, elektromotorer, generatorer eller jævnstrømssystemer.

 • Foretage rutinekontrol af maskiner

  Kontrollere maskiner og udstyr for at sikre en pålidelig ydeevne under brug og drift på arbejdspladser.

 • Kommunikere og samarbejde med ingeniører

  Samarbejde med ingeniører for at sikre en fælles forståelse og drøfte produktdesign, -udvikling og -forbedring.

 • Teste medicinsk udstyr

  Sørge for, at medicinsk udstyr passer til patienten samt afprøve og evaluere dem for at sikre, at de fungerer efter hensigten. Foretage justeringer for at sikre, at det passer og fungerer ordentligt og er komfortabelt.

 • Fastgøre komponenter

  Spænde komponenter sammen i henhold til blueprints og tekniske planer med henblik på at skabe underenheder eller færdige produkter.

 • Vedligeholde installeret udstyr

  Vedligeholde installeret udstyr på stedet. Følge procedurer for at undgå afinstallering af udstyr fra maskineri eller køretøjer.

 • Konsultere tekniske ressourcer

  Læse og fortolke forskellige tekniske ressourcer såsom digitale eller trykte tegninger og justeringsdata med henblik på at indstille en maskine eller et arbejdsværktøj, eller at montere mekanisk udstyr.

 • Betjene videnskabeligt måleudstyr

  Betjene apparater, maskiner og udstyr, der er beregnet til videnskabelig måling. Videnskabeligt udstyr består af specialmåleinstrumenter, der er raffineret med henblik på at lette erhvervelsen af data.

 • Installere pneumatiske systemer

  Installere systemer og komponenter, der anvender pneumatik til at skabe mekaniske bevægelser, såsom trykluftbremser, pneumatiske cylindre, luftkompressorer og andre systemer.

 • Forberede produktionsprototyper

  Forberede tidlige modeller eller prototyper for at afprøve koncepter og replikeringsmuligheder. Skabe prototyper til vurdering af forproduktionsforsøg.

 • Bruge måleinstrumenter

  Anvende forskellige måleinstrumenter afhængigt af den ejendom, der skal måles. Anvende forskellige instrumenter til at måle længde, område, rumfang, hastighed, energi, kraft og andet.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

Source: Sisyphus ODB