Profession tekniker inden for metallurgi

Teknikere inden for metallurgi yder teknisk støtte til forskning og gennemførelse af eksperimenter vedrørende mineraler, metaller, legeringer, olie og gas. De medvirker også til at forbedre udvindingsmetoderne.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Metaltyper

  Egenskaber, specifikationer, applikationer og reaktioner på forskellige fabrikationsprocesser for forskellige metaltyper, f.eks. stål, aluminium, messing, kobber m.fl.

 • ædelmetaller

  Typer af sjældne metaller, der forekommer naturligt, og som har en høj økonomisk værdi.

 • Behandling af jernholdigt metal

  Forskellige forarbejdningsmetoder til jern og jernholdige legeringer, som f.eks. stål, rustfrit stål og råjern.

 • Legeringer af ædelmetaller

  Materialetyper, som består af to eller flere metaller eller ikkemetaller.

 • Forarbejdning af ikkejernholdige metaller

  Forskellige forarbejdningsmetoder for ikke-jernholdige metaller og legeringer som kobber, zink og aluminium.

 • Forarbejdning af ædelmetaller

  Forskellige forarbejdningsmetoder af ædelmetaller såsom guld, sølv og platin.

 • Metaltrækningsprocesser

  Forskellige former for metaltrækningsprocesser inden for metalfremstilling, f.eks. trådtrækning, stangtrækning, rørtrækning mv.

 • Korrosionstyper

  De forskellige oxidationsreaktioner på miljøet, f.eks. rustdannelse, gennemtæring af kobber, spændingsrevnedannelse m.v.

Færdigheder

 • Analysere forsøgslaboratoriedata

  Analysere forsøgsdata og fortolke resultater med henblik på at udarbejde rapporter og resuméer af resultaterne

 • Teste råmineraler

  Udtage prøver af mineralske materialer til testformål. Udføre forskellige kemiske og fysiske test af materialerne.

 • Udføre feltarbejde

  Udfører feltarbejde eller forskning, som er indsamling af oplysninger uden for et laboratorium eller en arbejdsplads. Besøge steder for at indsamle specifikke oplysninger om området.

 • Teste prøver

  Undersøge og teste forberedte prøver; undgå enhver mulighed for utilsigtet eller tilsigtet forurening under testfasen. Betjene prøveudtagningsudstyr i overensstemmelse med konstruktionsparametrene.

 • Anvende sikkerhedsprocedurer på laboratorium

  Sørge for, at laboratorieudstyr anvendes på en sikker måde, og håndtering af prøver er korrekt. Arbejde for at sikre, at forskningsresultater er gyldige.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Vedligeholde laboratorieudstyr

  Rengøre laboratorieartikler af glas og andet udstyr efter brug og efterse det for skade eller korrosion for at sikre, at det fungerer korrekt.

 • Fortolke udvindingsdata

  Bearbejde og fortolke udvindingsdata og sende feedback til udviklingsteams samt anvende denne viden på konkrete operationelle aktiviteter.

 • Analysere testdata

  Fortolke og analysere de data, der indsamles under testningen, med henblik på at formulere konklusioner, nye indsigter eller løsninger.

Source: Sisyphus ODB