Profession tekniker inden for metrologi

Teknikere inden for metrologi anvender deres praktiske viden om måling til at kalibrere måleinstrumenter, afprøve udstyr og analysere deres ydeevne. De sikrer, at det evaluerede udstyr opfylder kravene til præcision, ydeevne og nøjagtighed. De rapporterer om deres arbejde og rådgiver om tekniske spørgsmål vedrørende måleinstrumenter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Metrologi

  Metoder og teorien om måling i en videnskabelig kontekst, herunder internationalt accepterede måleenheder, praktisk udførelse af disse enheder og fortolkning af målinger.

 • Instrumenteringsteknik

  Den videnskabelige og tekniske disciplin, der vedrører kontrol af produktionsvariabler inden for produktion og fremstilling. Der fokuseres også på design af systemer med specifik ønsket adfærd. Disse systemer anvender sensorer til måling af produktiviteten for det udstyr, der kontrolleres.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

Færdigheder

 • Betjene videnskabeligt måleudstyr

  Betjene apparater, maskiner og udstyr, der er beregnet til videnskabelig måling. Videnskabeligt udstyr består af specialmåleinstrumenter, der er raffineret med henblik på at lette erhvervelsen af data.

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

 • Bruge testudstyr

  Bruge udstyr til testning af ydeevne og drift af maskineri.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Skrive tekniske rapporter

  Udarbejde tekniske kunderapporter, der er forståelige for personer uden teknisk baggrund.

 • Vedligeholde teknisk udstyr

  Føre en fortegnelse over dyrkningsudstyr og -artikler. Bestille yderligere materialer efter behov.

 • Arbejde analytisk

  Analysere informationsstrømme for hurtigt og præcist at rekonstruere meddelelser. Bevæge sig rundt i et sprog for at forklare den samme mening eller fornemmelse i situationer, hvor der ikke findes noget bestemt ord eller en ordret oversættelse.

 • Bestille udstyr

  Indkøbe og bestille nyt udstyr, når det er nødvendigt.

 • Betjene præcisionsmåleudstyr

  Måle størrelsen af den forarbejdede del ved kontrol og mærke den med henblik på at kontrollere, om den lever op til standarden, ved brug af to- og tredimensionelle præcisionsmåleapparater som f.eks. en passer, et mikrometer og et måleapparat.

 • Skrive kalibreringsrapport

  Rapportere om kalibreringen af et instrument og resultaterne heraf. En kalibreringsrapport omfatter testens formål og fremgangsmåde, beskrivelser af afprøvede instrumenter eller produkter, testprocedurer og testresultater.

 • Analysere testdata

  Fortolke og analysere de data, der indsamles under testningen, med henblik på at formulere konklusioner, nye indsigter eller løsninger.

 • Kontakte forskere

  Lytte, svare og oprette et system til kommunikation med videnskabsfolk for at ekstrapolere deres resultater og oplysninger til en række forskellige anvendelsesformål, herunder erhvervslivet.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Læse standardblueprints

  Læse og forstå standard blueprints, maskiner og procestegninger.

 • Kalibrere præcisionsinstrument

  Undersøge præcisionsinstrumenter og vurdere, om instrumentet opfylder kvalitetskravene og produktionsspecifikationerne. Korrigere og justere pålideligheden ved at måle output og sammenligne resultater med data for en referenceanordning eller et sæt standardiserede resultater.

Source: Sisyphus ODB