Profession tekniker inden for mikroelektronik

Teknikere inden for mikroelektronik samarbejder med mikroelektronikingeniører om udvikling af små elektroniske enheder og komponenter såsom mikroprocessorer, hukommelseschips og integrerede kredsløb til styring af maskiner og motorer. Teknikere inden for mikroelektronik har ansvaret for at bygge, teste og vedligeholde mikroelektroniske systemer og apparater.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kredsløbsdiagrammer

  Gennemlæse og forstå kredsløbsdiagrammer, der viser forbindelser mellem anordninger, f.eks. effekt- og signalforbindelser.

 • Mikrokredsløb

  Kredsløb af nanosystemer, mikrosystemer eller mesoskalasystemer og komponenter med en størrelse på mellem 1 µm til 1 mm. På grund af behovet for præcision på en mikroskala kræver mikrokredsløb et pålideligt visuelt indstillingsudstyr såsom ionstråleafbildningssystemer og stereoelektroniske mikroskoper samt præcisionsredskaber og -maskiner, som f.eks. mikrogribere. Mikrosystemerne samles i henhold til teknikker for doping, tyndfilm, ætsning, binding, mikrolitografi og polering.

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Mikroelektronik

  Mikroelektronik er en underdisciplin af elektronik og vedrører undersøgelsen, udformningen og fremstillingen af små elektroniske komponenter, såsom mikrochips.

 • Mikrosensorer

  Anordninger med en størrelse på under 1 mm, som kan konvertere et ikke-elektrisk signal, f.eks. temperatur, til et elektrisk signal. På grund af deres størrelse giver mikrosensorer større nøjagtighed, rækkevidde og følsomhed i forhold til større sensorer.

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

 • Mikroprocessorer

  Computerprocessorer i en mikroskala, der integrerer computerens centralenhed (CPU) på en enkelt chip.

 • Procedurer for elektroniske test

  Testprotokoller, der gør det muligt at foretage en række analyser af elektroniske systemer, produkter og komponenter. Disse prøvninger omfatter prøvning af elektriske egenskaber, såsom spænding, strøm, modstand, kapacitans og induktans samt afprøvning af specifikke elektroniske komponenter, såsom elektronrør, halvledere, integrerede kredsløb og batterier. Disse prøvninger omfatter visuel inspektion, ydelsesafprøvninger, miljøprøvninger og sikkerhedstest.

 • Integrerede kredsløb

  Elektroniske komponenter fremstillet af et sæt elektroniske kredsløb, som er anbragt på halvledermaterialer, f.eks. silicium. Integrerede kredsløb (IC) kan rumme milliarder af elektroniske komponenter på mikroskala og er en af de grundlæggende komponenter i elektroniske enheder.

 • Standarder for elektronisk udstyr

  Nationale og internationale kvalitets- og sikkerhedsstandarder og -bestemmelser for anvendelse og fremstilling af elektronisk udstyr og komponenter hertil, f.eks. halvledere og trykte kredsløb.

Færdigheder

 • Bære renrumsdragt

  Være iklædt beklædningsgenstande, der passer til omgivelserne, og som kræver en høj renhedsgrad for at kontrollere kontamineringsniveauet.

 • Lodde-elektronik

  Bruge loddeværktøjer og loddejern, der giver høje temperaturer, til at smelte loddetråd og samle elektroniske komponenter.

 • Assistere videnskabelige forskere

  Bistå ingeniører og videnskabsfolk med at gennemføre forsøg, foretage analyser, udvikle nye produkter eller processer, udvikle teori og foretage kvalitetskontrol.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Fastgøre komponenter

  Spænde komponenter sammen i henhold til blueprints og tekniske planer med henblik på at skabe underenheder eller færdige produkter.

 • Teste mikroelektronik

  Teste mikroelektronik med passende udstyr. Indsamle og analysere data. Overvåge og evaluere systemets præstationer og træffe foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.

 • Kontrollere kvaliteten af produkter

  Anvende forskellige teknikker for at sikre, at produktkvaliteten overholder kvalitetsstandarderne og specifikationerne. Føre tilsyn med fejl, emballering og returvarer til forskellige produktionsafdelinger.

 • Læse monteringstegninger

  Læse og fortolke tegninger, der indeholder alle dele og underenheder af et bestemt produkt. Tegningen identificerer de forskellige komponenter og materialer og giver vejledning i, hvordan et produkt samles.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Samle mikroelektronik

  Mikroelektronik opbygges ved hjælp af mikroskoper, pincetter eller "pick"-robotter, f.eks. SMT-maskiner. Skær dele af siliciumskiver og knyt komponenter sammen på overfladen ved hjælp af lodde- og bindingsteknikker. Knytte ledninger sammen via særlige teknikker til sammenknytning af ledninger og forsegle og indkapsle mikroelektronikken.

 • Kommunikere og samarbejde med ingeniører

  Samarbejde med ingeniører for at sikre en fælles forståelse og drøfte produktdesign, -udvikling og -forbedring.

 • Justere komponenter

  Justere og oplægge komponenter for at sætte dem rigtigt sammen i henhold til tekniske tegninger og planer.

 • Forberede produktionsprototyper

  Forberede tidlige modeller eller prototyper for at afprøve koncepter og replikeringsmuligheder. Skabe prototyper til vurdering af forproduktionsforsøg.

Source: Sisyphus ODB