Profession tekniker inden for mikrosystemer

Teknikere inden for mikrosystemer samarbejder med mikrosystemingeniører om udvikling af mikrosystemer eller mikroelektromekaniske anordninger, som kan integreres i mekaniske, optiske, akustiske eller elektroniske produkter. Teknikere inden for mikrosystemer er ansvarlige for at bygge, teste og vedligeholde mikrosystemerne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Mikrokredsløb

  Kredsløb af nanosystemer, mikrosystemer eller mesoskalasystemer og komponenter med en størrelse på mellem 1 µm til 1 mm. På grund af behovet for præcision på en mikroskala kræver mikrokredsløb et pålideligt visuelt indstillingsudstyr såsom ionstråleafbildningssystemer og stereoelektroniske mikroskoper samt præcisionsredskaber og -maskiner, som f.eks. mikrogribere. Mikrosystemerne samles i henhold til teknikker for doping, tyndfilm, ætsning, binding, mikrolitografi og polering.

 • Mikroelektromekaniske systemer

  Mikroelektromekaniske systemer (MEMS) omfatter miniaturiserede elektromekaniske systemer, der er fremstillet ved hjælp af processer med mikrofabrikation. MEMS består af mikrosensorer, mikroaktuatorer, mikrostrukturer og mikroelektronik. MEMS kan anvendes i en række apparater, f.eks. hoveder til blækstråleprintere, digitale lysprocessorer, gyroskoper i smartphones, accelerometre til airbags samt miniaturemikrofoner.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Procedurer for test af mikrosystemer

  Prøvningsmetoder for kvalitet, nøjagtighed og ydeevne af mikrosystemer og mikroelektromekaniske systemer (MEMS) og deres materialer og komponenter før, under og efter systembygningen, såsom parametriske test og burn-in-test.

Færdigheder

 • Justere komponenter

  Justere og oplægge komponenter for at sætte dem rigtigt sammen i henhold til tekniske tegninger og planer.

 • Fastgøre komponenter

  Spænde komponenter sammen i henhold til blueprints og tekniske planer med henblik på at skabe underenheder eller færdige produkter.

 • Kontrollere kvaliteten af produkter

  Anvende forskellige teknikker for at sikre, at produktkvaliteten overholder kvalitetsstandarderne og specifikationerne. Føre tilsyn med fejl, emballering og returvarer til forskellige produktionsafdelinger.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Emballere mikroelektromekaniske systemer

  Integrere mikroelektromekaniske systemer (MEMS) i mikroindretninger via teknikker til montering, sammenføjning, fastgørelse og indkapsling. Emballage giver mulighed for støtte og beskyttelse af de integrerede kredsløb, printplader og tilhørende ledningsforbindelser.

 • Indstille tolerancer

  Tolerancerne bringes på linje med hinanden, samtidig med at der indsættes og placeres forskellige dele for at undgå, at tolerancen afviger og der er pasningsfejl ved monteringen.

 • Bære renrumsdragt

  Være iklædt beklædningsgenstande, der passer til omgivelserne, og som kræver en høj renhedsgrad for at kontrollere kontamineringsniveauet.

 • Forberede produktionsprototyper

  Forberede tidlige modeller eller prototyper for at afprøve koncepter og replikeringsmuligheder. Skabe prototyper til vurdering af forproduktionsforsøg.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Assistere videnskabelige forskere

  Bistå ingeniører og videnskabsfolk med at gennemføre forsøg, foretage analyser, udvikle nye produkter eller processer, udvikle teori og foretage kvalitetskontrol.

 • Samle mikroelektromekaniske systemer

  Opbygge mikroelektromekaniske systemer (MEMS) ved hjælp af mikroskoper, pincetter eller robotter. Skære substrater fra enkeltwafere og forbinde komponenter på waferens overflade ved hjælp af lodning og bondingteknikker såsom eutektisk lodning og siliciumfusionsbonding (SFB). Fastgøre tråde ved hjælp af særlige trådfastgørelsesteknikker såsom termokompression og forsegle systemet eller anordningen hermetisk ved hjælp af mekaniske forseglingsteknikker eller mikroskaller. Forsegle og indkapsle MEMS i vakuum.

 • Kommunikere og samarbejde med ingeniører

  Samarbejde med ingeniører for at sikre en fælles forståelse og drøfte produktdesign, -udvikling og -forbedring.

 • Teste mikroelektromekaniske systemer

  Teste mikroelektromekaniske systemer (MEMS), der anvender passende udstyr og testteknikker, f.eks. testning af varmechok, testning af varmecyklusser og burn in-test. Overvåge og evaluere systemets ydeevne og træffe foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.

 • Læse monteringstegninger

  Læse og fortolke tegninger, der indeholder alle dele og underenheder af et bestemt produkt. Tegningen identificerer de forskellige komponenter og materialer og giver vejledning i, hvordan et produkt samles.

Source: Sisyphus ODB