Profession tekniker inden for optoelektronik

Teknikere inden for optoelektronik samarbejder med ingeniører i udviklingen af optoelektroniske systemer og komponenter såsom fotodioder, optiske sensorer, lasere og LED'er. Teknikere inden for optoelektronik bygger, afprøver, installerer og kalibrerer optoelektronisk udstyr. De læser blåtryk og andre tekniske tegninger til udvikling af test- og kalibreringsmetoder.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Optiske komponenter

  De komponenter og materialer, der er nødvendige for at opbygge optiske instrumenter som linser og rammer.

 • Standarder for optisk udstyr

  Nationale og internationale kvalitets- og sikkerhedsregler for anvendelse og fremstilling af optisk udstyr, herunder optiske materialer, optiske komponenter, optiske systemer, oftalmisk udstyr, optomekanisk udstyr, optisk måleudstyr, fotografisk udstyr og optoelektronisk udstyr.

 • Standarder for elektronisk udstyr

  Nationale og internationale kvalitets- og sikkerhedsstandarder og -bestemmelser for anvendelse og fremstilling af elektronisk udstyr og komponenter hertil, f.eks. halvledere og trykte kredsløb.

 • Karakteristika ved optisk glas

  Karakteristika ved optisk glas såsom brydningsindeks, dispersion og kemiske egenskaber.

 • Typer af optiske instrumenter

  Være i besiddelse af oplysninger om typerne af optiske instrumenter og linser, såsom mikroskoper og teleskoper, og om deres mekanik, komponenter og egenskaber.

 • Fremstilling af optiske produkter

  Processen og de forskellige faser i fremstillingen af et optisk produkt, fra design og prototypefremstilling til klargøring af optiske komponenter og linser, samling af optisk udstyr og midlertidig og endelig prøvning af optiske produkter og komponenter heraf.

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Optoelektroniske anordninger

  Elektroniske anordninger, systemer og komponenter, der har optiske funktioner. Disse anordninger eller komponenter kan omfatte elektriske lyskilder som LED og laserdioder, komponenter, der kan konvertere lys til elektricitet, som f.eks. solceller eller fotovoltaiske celler, eller anordninger, der kan manipulere og kontrollere lys elektronisk.

 • Refraktionseffekt

  Refraktionseffekt eller optisk kraft er, i hvor høj grad et optisk system, såsom en linse, konvergerer eller divergerer lys. Divergerende linser har en negativ refraktionseffekt, mens konvergerende linser har en positiv refraktionseffekt.

 • Optoelektronik

  En gren inden for elektronikken og lyslæren, der vedrører studiet og anvendelsen af elektronisk udstyr, der detekterer og styrer lys.

 • Optisk teknik

  Underdisciplin inden for ingeniørvidenskab, der beskæftiger sig med udvikling af optiske instrumenter og applikationer, såsom teleskoper, mikroskoper, linser, lasere, fiberoptisk kommunikation og billeddannelsessystemer.

 • Kredsløbsdiagrammer

  Gennemlæse og forstå kredsløbsdiagrammer, der viser forbindelser mellem anordninger, f.eks. effekt- og signalforbindelser.

 • Optik

  Den videnskab, der undersøger elementerne og reaktionen af lys.

Færdigheder

 • Kontrollere kvaliteten af produkter

  Anvende forskellige teknikker for at sikre, at produktkvaliteten overholder kvalitetsstandarderne og specifikationerne. Føre tilsyn med fejl, emballering og returvarer til forskellige produktionsafdelinger.

 • Kommunikere og samarbejde med ingeniører

  Samarbejde med ingeniører for at sikre en fælles forståelse og drøfte produktdesign, -udvikling og -forbedring.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Påføre optisk belægning

  Påføre belægning på optiske linser som f.eks. reflekterende belægning til spejle, antirefleksive belægninger til kameraobjektiver, eller tonede overfladebehandlingsmidler til solbriller.

 • Assistere videnskabelige forskere

  Bistå ingeniører og videnskabsfolk med at gennemføre forsøg, foretage analyser, udvikle nye produkter eller processer, udvikle teori og foretage kvalitetskontrol.

 • Rengøre optiske komponenter

  Rengøre optiske komponenter efter hver cyklus i fremstillingsprocessen.

 • Forberede produktionsprototyper

  Forberede tidlige modeller eller prototyper for at afprøve koncepter og replikeringsmuligheder. Skabe prototyper til vurdering af forproduktionsforsøg.

 • Fastgøre komponenter

  Spænde komponenter sammen i henhold til blueprints og tekniske planer med henblik på at skabe underenheder eller færdige produkter.

 • Teste optoelektronik

  Teste optoelektroniske systemer, produkter og komponenter ved anvendelse af elektronisk, optisk og fotonisk test- og måleudstyr.

 • Justere komponenter

  Justere og oplægge komponenter for at sætte dem rigtigt sammen i henhold til tekniske tegninger og planer.

 • Samle optoelektronik

  Forberede, konstruere og samle optoelektroniske komponenter og systemer, såsom lasere og billeddannelsessystemer, ved hjælp af lodde-, mikrofabrikations- og poleringsmetoder.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Betjene optisk monteringsudstyr

  Etablere og betjene udstyr til optisk forarbejdning eller monteringsudstyr, f.eks. optiske spektralanalysatorer, maskinsave, lasere, lim til forme, loddekolber og wirelim.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Teste optiske komponenter

  Teste optiske systemer, produkter og komponenter med passende optiske testmetoder som f.eks. aksial stråletest og skrå stråletest.

Source: Sisyphus ODB