Profession tekniker inden for produktion af syntetiske materialer

Teknikere inden for produktion af syntetiske materialer udvikler nye processer for syntetiske materialer eller forbedrer eksisterende processer. De projekterer og opfører installationer og maskiner til produktion af syntetiske materialer og undersøger prøver af råmaterialer med henblik på kvalitetssikring.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Basiskemikalier

  Karakteristikaene og fremstillingen af organiske basiskemikalier, såsom ethanol, methanol, benzen og uorganiske basiskemikalier, såsom ilt, nitrogen, brint.

 • Plasttyper

  Plasttyper og deres kemiske sammensætning, fysiske egenskaber, mulige problemer og anvendelser.

 • Dele til sprøjtestøbningsmaskine

  Dele af maskine, der smelter og sprøjter smeltet plast i forme, såsom påfyldningstragten, den frem- og tilbagegående snekke, injektionsløbet og injektionscylinderen.

 • Syntetiske materialer

  Fremstilling og egenskaber for syntetiske materialer, f.eks. syntetiske fibre, syntetisk papir, syntetisk harpiks eller syntetisk gummi.

 • Fremstillingsprocesser

  De nødvendige trin for at et materiale omdannes til et produkt, samt produktets udvikling og fremstilling i fuld skala.

 • Designprincipper

  De elementer, der anvendes inden for design, såsom enhed, målestok, proportion, balance, symmetri, rum, form, tekstur, farve, lys, skygge og kongruens og deres anvendelse i praksis.

 • Bygningsingeniørarbejde

  Den tekniske disciplin, der vedrører studiet af udformningen, konstruktionen og vedligeholdelsen af naturligt opbyggede bygværker, såsom veje, bygninger og kanaler.

 • Kemiske processer

  De relevante kemiske processer, der anvendes ved fremstilling, såsom rensning, adskillelse, emulgering og dispersion.

Færdigheder

 • Designe tekniske komponenter

  Designe tekniske dele, enheder, produkter eller systemer.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Arbejde sikkert med kemikalier

  Træffe de nødvendige foranstaltninger til opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af kemiske produkter.

 • Håndtere miljøpåvirkning fra arbejder

  Håndtere samspillet med virksomhederne og deres indvirkning på miljøet. Identificere og vurdere produktionsprocessens og de dertil knyttede tjenesters miljøvirkninger og regulere en reduktion af virkningerne på miljøet og på mennesker. Tilrettelægge handlingsplaner og overvåge eventuelle indikatorer for forbedringer.

 • Tjekke kvaliteten af råvarer

  Kontrollere kvaliteten af de grundlæggende materialer, der anvendes til fremstilling af halvfabrikata og færdige varer, ved at vurdere materialets egenskaber og om nødvendigt udvælge prøver til analyse.

 • Administrere processer

  Administrere processer ved at definere, måle, kontrollere og forbedre processer med det formål indbringende at opfylde kundernes krav.

 • Analysere produktionsprocesser med henblik på forbedring

  Analysere produktionsprocesser, der kan føre til forbedringer. Analysere med henblik på at reducere produktionstab og samlede produktionsomkostninger.

 • Håndtere kemikalier

  Håndtere industrikemikalier sikkert; anvende dem effektivt og sikre, at der ikke sker skade på miljøet.

 • Arbejde med kemikalier

  Håndtere kemikalier og udvælge specifikke kemikalier til bestemte processer. Være opmærksom på, hvilke reaktioner der opstår, når de kombineres.

 • Bruge håndværktøj

  Anvende værktøjer, der fungerer ved håndkraft, f.eks. skruetrækkere, hamre, tænger, bor og knive til at behandle materialer og bidrage til at skabe og samle forskellige produkter.

 • Udforme proces

  Identificere workflow og ressourcekrav til en bestemt proces ved hjælp af en række værktøjer som f.eks. processimulatorsoftware, flowdiagrammer og skalamodeller.

Source: Sisyphus ODB