Profession tekniker inden for respirationsterapi

Teknikere inden for respirationsterapi bistår læger og kirurger ved behandling af åndedrætsproblemer. De arbejder på hospitaler og sundhedsfaciliteter, hvor de bruger medicinsk udstyr til at teste patienters luftvejslidelser og støtte deres behandling. Teknikere inden for respirationsterapi tager sig også af åndedrætsudstyr og -maskiner under kirurgi.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Menneskelig anatomi

  De dynamiske forhold mellem menneskets struktur og funktion og det muskuloskeletale, kardiovaskulære og respiratoriske system, fordøjelsessystemet, det endokrine system, urinvejssystemet, det reproduktive og integumentære system og nervesystemet; normal og ændret anatomi og fysiologi i løbet af et menneskeliv.

 • Sundhedslovgivning

  Patientrettigheder og sundhedsarbejderes ansvar og mulige konsekvenser og retsforfølgning i forbindelse med forsømmelser eller uagtsomhed ved medicinsk behandling.

 • Hygiejne i sundhedsmiljø

  De procedurer, der er forbundet med at opretholde et hygiejnisk miljø inden for rammerne af sundhedspleje, som f.eks. hospitaler og klinikker. Det kan spænde fra håndvask til rengøring og desinficering af brugt medicinsk udstyr og metoder til bekæmpelse af infektioner.

 • Intern medicin — lungesygdomme

  Medicinske lungesygdomme er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • åndedrætsterapi

  Behandling med fokus på håndtering af luftvejene under forskellige medicinske forhold eller situationer som f.eks. nødsituationer eller traumer.

 • Klinisk perfusion

  Den sundhedsvidenskab, der vedrører den kunstige pumpning af blod og ilt i en persons krop, også kendt som ekstrakorporal cirkulation.

 • Medicinsk terminologi

  Betydningen af medicinske termer og forkortelser, lægerecepter og forskellige lægespecialer, og hvornår de skal anvendes korrekt.

Færdigheder

 • Bidrage til kontinuitet i sundhedsplejen

  Bidrage til levering af koordineret og kontinuerlig sundhedspleje.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Betjene hjerte-lungemaskiner

  Anvende hjerte-lungemaskiner til at pumpe blod og ilt gennem patientens krop. Sørge for, at patienten er sikker og korrekt forbundet til maskinen før operation. Betjene hjerte-lungemaskinen under operation og overvåge patienternes vitale funktioner. Frakoble udstyret efter operationen.

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

 • Betjene vejrtrækningsudstyr

  Betjene vejrtrækningsudstyr og -maskiner for at sikre, at patienten får tilført ilt under operation.

 • Anvende sundhedsvidenskab

  Anvende en lang række biomedicinske, psykosociale, organisatoriske, uddannelsesmæssige og samfundsmæssige aspekter af sundhed, sygdom og sundhedspleje for at forbedre sundhedsydelser og livskvalitet.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

Source: Sisyphus ODB