Profession tekniker inden for sensorudstyr

Teknikere inden for sensorudstyr samarbejder med sensoringeniører i udviklingen af sensorer, sensorsystemer og produkter, der er udstyret med sensorer. Deres rolle er at bygge, afprøve, vedligeholde og reparere sensorudstyret.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Sensorer

  Sensorer er transducere, der kan detektere eller registrere egenskaber i deres omgivelser. De opdager ændringer i apparatur eller miljø og giver et tilsvarende optisk eller elektrisk signal. Sensorer opdeles almindeligvis i seks klasser: mekaniske, elektroniske, termiske, magnetiske, elektrokemiske og optiske sensorer.

 • Kredsløbsdiagrammer

  Gennemlæse og forstå kredsløbsdiagrammer, der viser forbindelser mellem anordninger, f.eks. effekt- og signalforbindelser.

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

 • Standarder for elektronisk udstyr

  Nationale og internationale kvalitets- og sikkerhedsstandarder og -bestemmelser for anvendelse og fremstilling af elektronisk udstyr og komponenter hertil, f.eks. halvledere og trykte kredsløb.

 • Procedurer for elektroniske test

  Testprotokoller, der gør det muligt at foretage en række analyser af elektroniske systemer, produkter og komponenter. Disse prøvninger omfatter prøvning af elektriske egenskaber, såsom spænding, strøm, modstand, kapacitans og induktans samt afprøvning af specifikke elektroniske komponenter, såsom elektronrør, halvledere, integrerede kredsløb og batterier. Disse prøvninger omfatter visuel inspektion, ydelsesafprøvninger, miljøprøvninger og sikkerhedstest.

Færdigheder

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Kontrollere kvaliteten af produkter

  Anvende forskellige teknikker for at sikre, at produktkvaliteten overholder kvalitetsstandarderne og specifikationerne. Føre tilsyn med fejl, emballering og returvarer til forskellige produktionsafdelinger.

 • Fastgøre komponenter

  Spænde komponenter sammen i henhold til blueprints og tekniske planer med henblik på at skabe underenheder eller færdige produkter.

 • Justere komponenter

  Justere og oplægge komponenter for at sætte dem rigtigt sammen i henhold til tekniske tegninger og planer.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Betjene videnskabeligt måleudstyr

  Betjene apparater, maskiner og udstyr, der er beregnet til videnskabelig måling. Videnskabeligt udstyr består af specialmåleinstrumenter, der er raffineret med henblik på at lette erhvervelsen af data.

 • Assistere videnskabelige forskere

  Bistå ingeniører og videnskabsfolk med at gennemføre forsøg, foretage analyser, udvikle nye produkter eller processer, udvikle teori og foretage kvalitetskontrol.

 • Teste sensorer

  Teste sensorer med passende udstyr. Indsamle og analysere data. Overvåge og evaluere systemets præstationer og træffe foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Anvende loddeteknikker

  Anvende og arbejde med en række teknikker i forbindelse med lodning, f.eks. blødlodning, sølvlodning, induktionslodning, lodning, mekanisk og aluminiumslodning.

 • Lodde-elektronik

  Bruge loddeværktøjer og loddejern, der giver høje temperaturer, til at smelte loddetråd og samle elektroniske komponenter.

 • Forberede produktionsprototyper

  Forberede tidlige modeller eller prototyper for at afprøve koncepter og replikeringsmuligheder. Skabe prototyper til vurdering af forproduktionsforsøg.

 • Samle sensorer

  Montere chips på et sensorsubstrat og fastgøre dem ved hjælp af lodning eller wafer-bumping-teknikker.

 • Kommunikere og samarbejde med ingeniører

  Samarbejde med ingeniører for at sikre en fælles forståelse og drøfte produktdesign, -udvikling og -forbedring.

Source: Sisyphus ODB