Profession tekniker inden for spildevandsbehandling

Teknikere inden for spildevandsbehandling bistår spildevandsoperatører i drift og vedligeholdelse af spildevandsbehandlingsudstyr, og i rensningsproceduren for spildevand, i rensningsanlæg. De udfører reparationsopgaver.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Vedligeholde afsaltningskontrolsystem

  Opretholde et system til at opnå drikkevand fra saltvand.

 • Sikre vedligeholdelse af udstyr

  Sikre, at det nødvendige udstyr til drift regelmæssigt kontrolleres for fejl, at der udføres rutinemæssige vedligeholdelsesopgaver, og at reparation er planlagt og udført i tilfælde af beskadigelse eller fejl.

 • Overvåge vandkvalitet

  Måle vandkvalitet: temperatur, ilt, salinitet, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet, klorofyl. Overvåge mikrobiologisk vandkvalitet.

 • Bruge testudstyr

  Bruge udstyr til testning af ydeevne og drift af maskineri.

 • Registrere arbejdets forløb

  Føre fortegnelser over arbejdets forløb, herunder tid, fejl, driftsforstyrrelser osv.

 • Vedligeholde angivne vandkarakteristika

  Drej ventiler og anbring strømningsledere i trug med henblik på at justere vandets volumen, dybde, tømningsfrekvens og temperatur som specificeret.

 • Vedligeholde vandrensningsudstyr

  Udføre reparationer og rutinemæssige vedligeholdelsesopgaver på udstyr, der anvendes til rensning og behandling af vand og spildevand.

 • Udskifte maskiner

  Evaluere, hvornår der skal investeres i udskiftning af maskiner eller maskinværktøjer, og træffe de nødvendige foranstaltninger.

 • Anvende sundheds- og sikkerhedsstandarder

  Overholde de standarder for hygiejne og sikkerhed, der er fastsat af de respektive myndigheder.

 • Fortolke videnskabelige data for at vurdere vandkvalitet

  Analysere og fortolke data som biologiske egenskaber med henblik på at kende vandkvaliteten.

 • Føre fortegnelser over vedligeholdelsesarbejde

  Føre skriftlige fortegnelser over alle reparationer og vedligeholdelsesarbejde, der er iværksat, herunder oplysninger om de anvendte dele og materialer osv.

 • Rapportere testresultater

  Rapportere testresultater med fokus på resultater og anbefalinger, idet der skelnes mellem alvorlighedsgrader. Medtage relevante oplysninger fra prøvningsplanen og gennemgå testmetoderne ved hjælp af parametre, tabeller og visuelle metoder til forklaring, hvor det er nødvendigt.

 • Afhjælpe fejl i udstyr

  Identificere, indberette og reparere skader og funktionsfejl i udstyr; kommunikere med repræsentanter i marken og fabrikanter for at fremskaffe reparations- og udskiftningskomponenter.

Source: Sisyphus ODB