Profession tekniker radio- og TV-udsendelser

Teknikere radio- og TV-udsendelser installerer, starter, vedligeholder, overvåger og reparerer udstyr, der anvendes til transmission og modtagelse af tv- og radioudsendelsessignaler. De sikrer, at alt materiale stilles til rådighed i et passende format i udsendelsesegnet kvalitet i henhold til udsendelsesfristen. Teknikere radio- og TV-udsendelser vedligeholder og reparerer også dette udstyr.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sendeudstyr

  Brug og drift af sendeudstyr, såsom sendekonsoller, routere, mikrofoner, dobbeltkompressorer og andet maskineri.

 • Multimediesystemer

  De metoder, procedurer og teknikker, der vedrører driften af multimediesystemer, sædvanligvis en kombination af software og hardware, der præsenterer forskellige typer medier såsom video og lyd.

 • Principper for elektronisk udstyr

  Studiet af elektrisk energi, mere specifikt elektroner, kontrol og de vigtigste principper for integrerede kredsløb og elektriske systemer.

 • Medieformater

  De forskellige formater, inden for hvilke medierne kan stilles til rådighed for publikum, f.eks. papirbøger, e-bøger, bånd og analoge signaler.

 • Audiovisuelle produkter

  De forskellige typer audiovisuelle produkter og deres krav, såsom dokumentarfilm, lavbudgetfilm, tv-serier, plader, cd'er m.fl.

Færdigheder

 • Overvåge udsendelseskvalitet

  Overvåge styrken, klarheden og pålideligheden af indgående og udgående signaler med henblik på at tilpasse udstyret, hvis det er nødvendigt for at opretholde kvaliteten af udsendelsen.

 • Installere ledninger med lav spænding

  Planlægge, anvende, udføre fejlsøgning på og teste lavspændingskabler.

 • Bruge software til reproduktion af lyd

  Betjene software og udstyr, der omdanner og gengiver digitale, analoge lyde og lydbølger, til den ønskede opfattelige lyd, der kan streames.

 • Koordinere aktiviteter i et studie til lydoptagelser

  Overvåge den daglige drift i et lydoptagelsesstudie. Sørge for, at personer, der er involveret i registrering af studieaktiviteter, kan producere den ønskede kvalitet hvad angår kvalitet i overensstemmelse med kundens specifikationer. Sikre, at materialet vedligeholdes og stilles til rådighed.

 • Betjene lydudstyr

  Anvende teknologier til gendannelse eller optagelse af lyde såsom tale, lyd fra instrumenter i elektrisk eller mekanisk form.

 • Vælge optagelseskilde

  Vælg den kilde, hvorfra programmerne vil blive optaget, f.eks. satellit eller studie.

 • Styre lydkvaliteten

  Udføre lydkontrol. Opstille lydudstyr til optimal lydudgang før samt under forestillingen. Regulere lydstyrken under udsendelser ved at styre lydudstyret 

 • Vedligeholde audiovisuelt udstyr

  Udføre rutinemæssige vedligeholdelsesopgaver på audiovisuelt udstyr samt mindre reparationer, såsom udskiftning af dele og kalibrering af instrumenter på udstyr, der anvendes til behandling af lyd og billeder.

 • Vedligeholde eludstyr

  Teste elektrisk udstyr for funktionsfejl. Tage højde for sikkerhedsforanstaltninger, retningslinjer for virksomheder og lovgivning vedrørende elektrisk udstyr. Rengøre, reparere og udskifte dele og forbindelser efter behov.

 • Betjene elektroniske måleinstrumenter

  Passe en bred vifte af anordninger til måling af elektroniske karakteristika for systemkomponenter som f.eks. optiske effektmålere, fibereffektmålere, digitale effektmålere og multimetre.

 • Vedligeholde elektronisk udstyr

  Kontrollere og reparere elektronisk udstyr. Detektere fejl, lokalisere fejl og træffe foranstaltninger til at forebygge skader.

 • Kalibrere elektroniske instrumenter

  Korrigere og justere pålideligheden af et elektronisk instrument ved at måle output og sammenligne resultater med data for en referenceanordning eller et sæt standardiserede resultater. Dette sker med jævne mellemrum, som fastsættes af fabrikanten og ved hjælp af kalibreringsanordninger.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Opsætte sendeudstyr

  Indrette og kalibrere sendeudstyr med henblik på at frembringe, skifte, modtage, optage, redigere og gengive tv- og radiosignaler.

Source: Sisyphus ODB