Profession tekniker til konvertering af stivelse

Teknikere til konvertering af stivelse styrer konvertere, som anvendes til at omdanne stivelse til glykose eller majssirup. Efter forarbejdning afprøver de produkter for at kontrollere deres renhed.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Proces for ekstraktion af stivelse fra majs

  Proces for ekstraktion af stivelse fra majs. Raffinering, hvorved den udvundne majsstivelse behandles med henblik på at skabe fast sukker eller frembringe et andet populært sødestof kaldet "majssirup".

 • Enzymatisk forarbejdning

  Enzymprocesser anvendt i fødevareproduktion samt i andre industrielle bioteknologiske processer.

 • Principper for fødevaresikkerhed

  Videnskabelig baggrund for fødevaresikkerhed, som omfatter klargøring, håndtering og opbevaring af fødevarer med henblik på at minimere risikoen for fødevarebårne sygdomme og andre sundhedsfarer.

 • Stivelsessorter

  Stivelsessorter, herunder syrnede, oxiderede, kationiske, succinat- og phosphatstivelser.

 • Produktion af stivelse

  Fremstilling af stivelse fra håndtering af rengøringsmaskiner til møller, separatorer, vaskeskærme, centrifugalseparatorer og stivelse.

Færdigheder

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Følge mundtlige instrukser

  Være i stand til at følge talte instrukser modtaget fra kolleger. Bestræbe sig på at forstå og præcisere, hvad der anmodes om.

 • Følge produktionsplan

  Følge en produktionsplanen under hensyntagen til alle krav, tidspunkter og behov. Denne plan skitserer, hvilke individuelle varer der skal produceres i hver periode, og sammenfatter forskellige bekymringer såsom produktion, personale, lagerbeholdning osv. Den er som regel knyttet til fremstilling, hvor det fremgår af planen, hvornår og hvor meget af hvert produkt der vil blive krævet. Anvende alle oplysninger i den faktiske gennemførelse af planen.

 • Bruge filtre til at afvande stivelse

  Bruge filtre til at vaske og afvande slam fra stivelse for at forberede det til yderligere forarbejdning til stivelse og dextrin, sødestoffer og ethanol.

 • Stabilisere pH-værdi i stivelse

  Stabilisere pH-værdi i stivelse ved at foretage pH-tester med tilsætning af kemiske stoffer i passende mængder.

 • Udføre kontrol af udstyr på fabrik

  Udføre kontrol af maskiner og udstyr, der anvendes på fabrikken. Sikre, at maskineriet fungerer korrekt, indstille maskiner før brug og sikre, at udstyret fortsat er brugbart.

 • Betjene maskiner til udvinding af majsstivelse

  Betjene maskiner til udvinding af majsstivelse i henhold til passende procedurer og samle de udvundne dele og glukose fra processen.

 • Føre opgavefortegnelser

  Tilrettelægge og klassificere fortegnelser over udarbejdede rapporter og korrespondance vedrørende udført arbejde samt statusopgørelser over opgaver.

 • Behandle flydende stivelse

  Betjene udstyr til fremstilling af dextrin, med eller uden syre eller basiskatalysator.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Følge hygiejneprocedurer under fødevareforarbejdning

  Sikre et rent arbejdsrum i overensstemmelse med hygiejnestandarderne i levnedsmiddelindustrien.

 • Sikre gods efter arbejdsordrer

  Spænde bånd omkring stakke eller artikler forud for afsendelse eller opbevaring.

 • Føle sig tilpas i usikre miljøer

  Befinde sig godt i potentielt farlige miljøer, f.eks. når man bliver udsat for støv, roterende udstyr, varme overflader, fryse- og kølerum, støj, våde gulve og bevægelig løfteudstyr.

 • Følge skriftlige instrukser

  Følge skriftlige anvisninger for at udføre en opgave eller gennemføre en trinvis procedure.

 • Indsamle prøver til analyse

  Indsamle prøver af materialer eller produkter til laboratorieanalyse.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Måle pH

  Måle pH, som er et mål for surhed eller alkalinitet.

 • Overvåge temperaturen under fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overvåge og kontrollere de krævede temperaturer i de forskellige produktionsfaser, indtil produktet har passende egenskaber i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Tilsætte kemikalier ved fremstilling af stivelse

  Tilsætte forskellige kemikalier ved fremstilling af stivelse for at opnå forskellige former for stivelse til en række formål.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

Source: Sisyphus ODB