Profession tekniker ved kakaomølle

Teknikere ved kakaomøller passer maskiner til at pulverisere kakaobønner til pulver af en bestemt finhed. De anvender luftklassifikationssystemer, der fordeler pulveret baseret på dets massefylde. Endvidere vejer de produktet, pakker det i poser og lægger det i stakke.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Mølleri

  Oplysninger om formalingsarbejde, der vedrører kværnstørrelse, partikelstørrelsesfordeling og varmeudvikling. Processer for formaling af forskellige kornarter og korn.

Færdigheder

 • Passe knusemaskine

  Betjene en kværn, som kværner f.eks. korn, kakaobønner eller kaffebønner, for at opnå pulver eller pasta med forskellig konsistens og grovhed.

 • Føle sig tilpas i usikre miljøer

  Befinde sig godt i potentielt farlige miljøer, f.eks. når man bliver udsat for støv, roterende udstyr, varme overflader, fryse- og kølerum, støj, våde gulve og bevægelig løfteudstyr.

 • Arbejde i et fødevareforarbejdningsteam

  Samarbejde i et team med andre fagfolk, der beskæftiger sig med fødevareforarbejdning, og som er beskæftiget inden for fødevarebranchen.

 • Arbejde ved samlebånd på fødevarefabrik

  Arbejde ved roterende samlebåndssystemer på fødevarefabrik.

 • Betjene vægt

  Arbejde med en vejemaskine for at måle rå, halvfærdige og færdige produkter.

 • Analysere malet kakaos densitet

  Analysere den malede kakaos densitet i overensstemmelse med krave og produktspecifikationer. Anvende resultater til at fastslå, hvor stor en grad af formaling, der er nødvendig, for at kakao kan opnå den krævede finhed.

 • Indsamle prøver til analyse

  Indsamle prøver af materialer eller produkter til laboratorieanalyse.

 • Rengøre fødevare- og drikkevaremaskiner

  Rengøre maskiner, der anvendes til fremstilling af føde- eller drikkevarer. Forberede passende rengøringsopløsninger. Forberede alle dele og sikre, at de er rene nok til at undgå afvigelser eller fejl i produktionsprocessen.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Tjekke forarbejdningsparametre

  Tjekke forarbejdningsparametre for at holde de teknologiske processer under kontrol.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Udføre kvalitetskontrol under forarbejdning af fødevarer

  Sikre kvaliteten af alle de faktorer, der indgår i en fødevareproduktionsproces.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

Source: Sisyphus ODB