Profession teknisk designer

Tekniske designere fremstiller tegninger af de specifikationer og idéer, som arkitekter har leveret. De udarbejder arkitekttegninger ved hjælp af computerstøttet udstyr og software eller konventionelle metoder som papir og pen.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Zonelovgivning

  Fordeling af arealer i zoner, hvor der tillades forskellige anvendelser og aktiviteter, som f.eks. bolig-, landbrugs- og industrivirksomhed. Disse arealer reguleres af lovgivningsprocedurer og lokale myndigheder.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • CADD-programmer

  Computerstøttet design og udarbejdelse (CADD) er brugen af computerteknologi til design og designdokumentation. CAD-software erstatter manuel udarbejdelse med en automatiseret proces.

 • Bygge- og anlægslovgivning

  De forskellige retssystemer og regler for bygge- og anlægsvirksomhed i hele Europa.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Bygningsreglementer

  Det sæt retningslinjer, der fastlægger minimumsstandarder for bygninger og andre konstruktioner for at beskytte den offentlige sundhed og sikkerhed.

 • CAD-programmer

  Computerstøttet design (CAD)-software til at skabe, ændre, analysere eller optimere et design.

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Bygge- og anlægsmetoder

  Forskellige teknikker og metoder til opførelse af bygninger og andre stukturer.

 • Manuelle skitsetegningsteknikker

  Teknikker til udarbejdelse af detaljerede tegninger af design ved brug af specialiserede blyanter, linealer, skabeloner og skalaer.

Færdigheder

 • Bruge CADD-software

  Anvende computerstøttet design og redigeringssoftware til at fremstille detaljerede tegninger og tekniske tegninger af designs.

 • Integrere tekniske principper i arkitektonisk design

  Integrere ingeniørprincipper i arkitektplaner under vejledning af ingeniører fra forskellige fagområder. Integrere elektroteknik, civilteknik mv. i udformning af bygninger.

 • Tjekke arkitekttegninger på byggepladsen

  Sikre, at tegningerne af det arkitektoniske projekt afspejler virkeligheden ved at besøge byggepladsen og gennemføre tilpasninger.

 • Udføre analytiske matematiske beregninger

  Anvende matematiske metoder og anvende beregningsteknologier til at foretage analyser og finde løsninger på specifikke problemer.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Bruge CAD-software

  Anvende CAD-systemer til at bidrage til oprettelse, ændring, analyse eller optimering af et design.

 • Udarbejde arkitektoniske skitser

  Udarbejde arkitektoniske skitser til design og detaljerede specifikationer for indvendige og udvendige dele i skala.

 • Tegne blueprints

  Opstilling af layoutspecifikationer for maskineri, udstyr og bygningsstrukturer. Angive, hvilke materialer der skal anvendes, og størrelsen af komponenterne. Vise produktet fra forskellige vinkler og forskellige udsnit.

 • Opstille tekniske planer

  Opstille detaljerede tekniske planer for maskiner, udstyr, værktøjer og andre produkter.

 • Udforme designspecifikationer

  Anføre designspecifikationer såsom materialer og dele, der skal anvendes, samt et overslag over omkostningerne.

Source: Sisyphus ODB